Landbrugsstyrelsen sælger 300 hektar

Landbrugsstyrelsen har sat 350 hektar til salg i Midtjylland og på Mors.

Nu kan du blive ejer af nogle af Landbrugsstyrelsens arealer. 

Styrelsen har nemlig besluttet at sælge i alt 354,5 hektar i Midtjylland og på Mors.

På Mors har Morsø kommune gennemført et større vådområdeprojekt, Jølby Nor, på cirka 423 hektar, hvoraf Landbrugsstyrelsen ejer cirka 271 hektar samt ni hektar ordinær landbrugsjord, som styrelsen nu har sat til salg.

De øvrige arealer ejes af lokale lodsejere.

Landbrugsstyrelsen har tidligere udbudt og solgt cirka 107 hektar fra dette projekt.

- De fleste arealer henligger i græs, mens enkelte områder ligger hen i mere natur lignende tilstand - her under henligger større arealer med frit vandspejl, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Vådområdeprojektet har til primært formål at reducerer udledningen af ​​nærringstofferne kvælstof og fosfor fra dyrkningsfladen og til Limfjorden. 

Ved Vinderup har Holstebro kommune gennemført et vådområdeprojekt ved Svenstrup Å på cirka 70 hektar, hvor af Landbrugsstyrelsen ejer 44 hektar projektjord samt 4,5 ha ordinær landbrugsjord, som Landbrugsstyrelsen udbyder til salg. 

- Enkelte arealer er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelsesloven paragraf 3 som henholdsvis mose og overdrev, skriver styrelsen.

Også her er vådområdet hovedformål at reducere udledning af kvælstof til Limfjorden. Kvælstofreduktionen er beregnet til 6,0 ton per år.

/kold

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle