Landbrugsstyrelsens brev om efterafgrødekrav skaber usikkerhed hos landmænd og konsulenter

Brevet gør, at landmændene bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er udelukkende information om bedriftens efterafgrødekrav ud fra den indsendte markplan.

Et brev fra Landbrugsstyrelsens til landmænd om efterafgrødekrav skaber usikkerhed. Landmændene bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er udelukkende information om bedriftens efterafgrødekrav ud fra den indsendte markplan. Det fortæller Susi Lyngholm fra Seges.

»Brevet, som er udsendt af Landbrugsstyrelsen, var egentlig ment som en service. Men det har i stedet afstedkommet store frustrationer hos landmænd og konsulenter. Landmændene bliver nemlig, ud fra ordlyden i brevet, i tvivl om hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden, da fristen er overskredet«, fortæller hun.

Brevet sendes til alle landmænd, uanset om de har indberettet inden fristen eller ej. Landbrugsstyrelsen meddeler, at brevet er tænkt som en serviceoplysning om bedriftens efterafgrødekrav ud fra den indsendte markplan. Brevet oplyser ikke om, hvor mange hektar efterafgrøder, der er tilmeldt.

Landmændene skal altså ikke foretage sig yderligere på baggrund af brevet, siger Susi Lyngholm.

Sådan lyder teksten i Landbrugsstyrelsens brev:

Vi har opgjort dine efterafgrødekrav for planperioden 2019/2020

Fristen for indsendelse af opgørelse af efterafgrøder 2019/2020 i skemaet for gødningskvote og efterafgrøder for 2019 er overskredet. Vi har derfor beregnet dine krav til efterafgrøder ud fra de oplysninger, vi har nu.

Pligtige efterafgrøder:

16,56 ha

Husdyrefterafgrøder:

1,30 ha

Målrettede obligatoriske efterafgrøder:

0,00 ha

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller jordbrugskontrol@lbst.dk.

Venlig hilsen

Kvælstofadministration

Landbrugsstyrelsen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle