Agri Nord vil hjælpe de vilde bier

Agri Nord sætter nu gang i en kampagne for at sikre mad og levesteder til de vilde bier.

Blomster og rod med halmballer og grenbunker. Så lidt skal der til for at sikre gode fødemuligheder og levesteder for de vilde bier. Derfor har Agri Nord nu søsat en kampagne for at give de vilde bier bedre vilkår.

Foreningen har tilbudt deres medlemmer og kunder, at de kan få sået en blomsterstribe i kanten af deres mark, og går selvfølgelig selv forrest i aktionen for de vilde bier.

Derfor er der rodet med minibigs og grenaffald på Agri Nords egne arealer på Hobrovej i Skalborg i udkanten af Aalborg, der er opsat bi-hoteller, og der er etableret en blomsterstribe hele vejen rundt om rådgivningscentret. Blomsterne er føde til bierne.

Der er med andre ord sørget for både luksusbolig og buffet for de vilde bier.

Flere end 50 landmænd sår blomsterstriber, og det bliver til i alt 26 kilometer fri buffet til bierne.

Bien er vigtig for landbruget

Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, etablerer også blomsterstribe til de vilde bier på sin egen bedrift, og han er glad for, at så mange medlemmer og kunder gør det samme.

"Det kan måske synes som en bi-ting, men det har stor betydning for vores landbrug, at vi bevarer den vilde bi", siger formanden.

Bien sikrer bestøvning af afgrøder og frugttræer, og dens tilstedeværelse er samtidig en indikation for, at der er et rigt insektliv på og omkring bedriften.

"Det er utroligt vigtigt, at vi bevarer den vilde bi i naturen, og der er en masse god fornuft i at gøre en indsats for et rigere dyreliv", siger formanden.

Gode muligheder for et bivenligt landbrug

Landmændene har gode muligheder for at lave bivenlige områder på deres bedrifter med en lille indsats. Udover at tabe en halmballe, samle grene og så blomster kan han lade være med at slå vejrabatterne, bevare gamle træer, lave bihotel ud af stenbunker eller plante hjemmehørende hvidblomstrende buske og træer i læhegn.

Bevarelse og udtagning af arealer til permanent natur er også et effektfuld tiltag overfor det lille, flyvende kræ.

"Mange hjørner, kiler og ukurante marker kan sagtens tages ud af drift, så vi kan skabe en bedre natur. Så har vi intensiv landbrug på nogle arealer og ekstensive arealer andre steder", siger Carl Christian Pedersen.

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.