Bedriftsbesøg til nyetablerede

Deltidsudvalget i Djursland Landboforening inviterer til bedriftsbesøg hos Asger Sørensen i Hornslet. Bedriftsbesøget henvender sig især til landboere og nyetablerede på mindre landejendomme.

Deltidsudvalget i Djursland Landboforening inviterer til bedriftsbesøg hos Asger Sørensen, Kaløvej 32, Eskerod, 8543 Hornslet onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.00. Bedriftsbesøget henvender sig især til landboere og nyetablerede på mindre landejendomme, som står overfor nye udfordringer på deres ejendom. Herudover vil Deltidsudvalget aflægge sin årsberetning.

Asger Sørensen indleder med en kort præsentation af bedriften, hvorefter følgende emner vil blive belyst:

  • Etablering og pleje af græsfolde til husdyr, herunder valg af afgrødesorter og valg af egnede redskaber
  • Hegn og vand. Hvad er et godt og sikkert hegn til udegående husdyr, og tilsvarende om vandingssystemer?
  • interfoder. Hvad er godt vinterfoder – hø, wrap, ensilage? Hvordan produceres det bedst og billigst?

Formand for Deltidsudvalget, Christian Thomsen vil samtidig benytte aftenen til at fremlægge udvalgets
årsberetning, idet landboforeningens årsmøder, som normalt finder sted i januar/februar blev udsat pga.
pandemien.

Selve valghandlingen vil finde sted på Djursland Landboforenings generalforsamling den 10. juni 2021.

Alle interesserede er velkomne. Deltagelsen er gratis, men der kræves tilmelding på landboforeningens
hjemmeside www.landboforening.dk under arrangementer

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.