Byt jord og søg om tilskud til erhvervsrettet jordfordeling nu

Er du træt af stor afstand mellem dine marker? SLF opfordrer interesserede landmænd til at kontakte rådgivningen for at få hjælp til at søge nye støttemidler, der frigøres 1. september. 

Den 1. september åbner en ny pulje til frivillig jordfordeling. Der er 10 millioner kroner i puljen, og behandlingen af ansøgningerne sker efter først til mølleprincippet. Derfor råder SLF til, at man kommer i gang med ansøgningerne hurtigst muligt. 

SLF kan hjælpe med planlægningsarbejdet og selve projektledelsen – være behjælpelig med at finde de arealer og kontakte de lodsejere, der kan få det hele til at gå op, koordinere møder og kontakt mellem de forskellige landmænd, hjælp til tinglysning og ansøgning m.m. 

Tilskuddet er fastsat til 3.500 kroner pr. omfordelt hektar, dog max 350.000 pr projekt.

Fordele for landmanden og miljøet

Støtten til jordfordeling er en del af den tørkepakke, der blev vedtaget sidste år. Formålet med den nye ordning er at opnå bedre arrondering ved, at de involverede landmænd bytter jord, så resultatet bliver mere rationelle driftsenheder. Jorden kommer tættere på gården, og ifølge en analyse fra landbrugets videnscenter Seges kan en landmand hvert år spare mellem 100 og 300 kroner for hver kilometer, afstanden mellem gården og marken bliver reduceret. 

Endelig kan det lette trafikken på vejene, hvis en landmand kan ”skyde genvej” via markerne i stedet for at skulle ud på landevejen. 

Kriterier

Der er en række kriterier, der skal være opfyldt for at opnå støtte: 

  • Man skal mindst være fem landmænd, der går sammen og er ansvarlige for økonomien i jordfordelingen. 
  • Der skal omfordeles et areal på mindst 100 hektar. 
  • Jordfordelingen skal føre til en besparelse på kørsel, så køreafstanden til markerne i gennemsnit reduceres med mindst 750 meter. 

Der ydes tilskud til udfærdigelse af ansøgning, administrationsomkostninger, møder, planlægning, berigtigelse, udgifter til tinglysning og landinspektør. 

Der ydes ikke tilskud til enkelt-lodsejernes private rådgivning eller til lodsejernes egne finansieringsomkostninger.

Tilskuddet udbetales kun, hvis jordfordelingen gennemføres og der afsiges kendelse.

Ordningen kan søges fra 1. september - 15. november 2019. Midlerne prioriteres efter først til mølle-princippet.
 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Fra samme forening