Det blev et rungende ja til fusion

Ved LandboThys generalforsamling mandag 31. maj afholdte Leif Gravesen for femte gang bestyrelsens beretning som formand.

2020/21 var året, hvor især to emner fyldte på LandboThys dagsorden, nemlig Covid-19 og fusionsdrøftelser.

Leif Gravesen indledte sin beretning med at konstatere, at Covid-19 har sat en stopper for meget og mange arrangementer i løbet af det sidste år. Heldigvis satte det ikke en stopper for det at drive landbrug.

"Umiddelbart har vi formået at drive en fornuftig forretning over det meste af linjen i løbet af året, dog med undtagelse af slagtekalve og fjerkræ. Det var også så småt begyndt at vende på mink, men det fik desværre en anden brat slutning", sagde han. 

I resten af beretningen var der endnu en gang masser af emner at tage fat i for Leif Gravesen. Efterafgrødeproblematikken især i Nordjylland, vandplaner, kvælstofudleding, rewilding og klimaudfordringer og -samarbejde var blandt de store emner.     

Efterafgrøderproblematikken er noget af det der fylder allermest i nordvestjylland, da der generelt set høstes senere end resten af landet. Formanden viste i sin beretning en video fra en lokal landmand, der kunne fremvise en mark med umodent korn den 20. august 2020 - fristen for såning af efterafgrøder. Leif Gravesen understregede endnu en gang vigtigtigheden af at få gjort op med dato-tyranniet med en henstilling til Landbrug & fødevarer om at tage kampen op. 

Rewilding

Et af de nyere begreber, der indgik i årets beretning var Rewilding - et begreb som formanden understregede, at man må stille sig yderst kritisk overfor. Landbrugserhvervet kan ikke acceptere et regelsæt, hvad angår dyrevelfærd i landbruget, og et helt andet og kritisabelt regelsæt på den anden side af hegnet for naturnationalparker.    

Landbrug & Fødevarer

Leif Gravesen sendte en stor tak til Martin Merrild for den store indsats i tiden i Landbrug & Fødevarer og bød Søren Søndergaard velkommen - med stor respekt for den turbulente opstart sideløbende med udmeldingen om nedlukningen af minkerhvervet i Danmark.

LandboThys adm. direktør Henrik H. Galsgaard præsenterede årsregnskabet for 2020 med et historisk flot resultat på 1.387 t.kr. efter udbetaling af bonus på 1.9 mio. kr. til medlemmerne. Året har budt på stigende efterspørsel på rådgivning og serviceopgaver og en pæn kundetilgang. 

Aftenens store punkt var bestyrelsens forslag om fusion med Lemvigegnens Landboforening og Landboforeningen Limfjord. Det blev et rungende ja til fusionen i Thy og Lemvig. Skive fik ikke 2/3 flertal, hvorfor beslutninger er udskudt til den 21. juni.

Valgt til en midlertidig  fusionsbestyrelse blev Leif Gravesen, Mette Iversen, Jesper Lousdal, Morten Yde Kirk, Bjarne Gravesen, Preben Nielsen med tre suppleanter; Ejner Hundahl Hansen, Mads Tjener og Erling Futtrup.

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.