DLS: Vi skal have faglighed og ordentlige vilkår i BNBO-sager

DLS (Dansk Landbrug Sydhavsøerne) havde inviteret 50 lodsejere, der er ramt af BNBO (BoringsnæreBeskyttelsesOmråder) i Lolland Kommune til møde for at fortælle om BNBO og foreningens arbejde for at give medlemmerne ordentlige vilkår i forhold til grundvandsbeskyttelse.

Det var en samling bekymrede landmænd, der var mødt op på Halsted Kloster ved Maribo, der lagde lokaler til mødet den 23. oktober. Bekymringen gik blandt andet på, hvilken konsekvenser det har, når arealerne er udpeget til BNBO, og hvad ejer får i erstatning når en del af en mark ikke længere kan dyrkes som før. Og bekymringerne blev ikke mindre af, at formanden for DLS, John Nielsen fortalte at man endnu ikke kender erstatningernes størrelse, men frygter at der ikke bliver givet erstatning for ulemper og tab af arrondering.    
 
Samtidig var formanden for DLS ærgerlig over den politiske BNBO-aftale, der er vedtaget af et bredt flertal af Folketingets partier, og som forbyder brugen af pesticider på baggrund af fund af gamle pesticider. 

"Nu er det vores opgave at sikre, at de lodsejere, der er berørt af BNBO behandles ordentligt. Derfor har vi i VKST nedsat en ekspertgruppe, der kan hjælpe med at få faglighed og ordentlige vilkår i alle de her BNBO-sager, som vi står overfor", lød det fra John Nielsen.  

Indsatsplanen i Lolland lægger vægt på overvågning af grundvandet – en tilgang som DLS bakker op om. Men flere af mødedeltagerne var alligevel bekymrede for den fremtidige udvikling. Det skal blandt andet ses i lyset af, at Lejre kommune vil stoppe brugen af pesticider i hele indsatsområderne og ikke kun i BNBO-områder. Den tendens frygtede flere deltage ville sprede sig til Lolland. John Nielsen understregende, at DLS holder øje med udviklingen og tiltag på grundvandsområdet i hele foreningens geografi: 

"Der er ingen tvivl om, at vi følger udviklingen tæt, og det er en mærkesag for DLS, at enhver regulering på området skal være faglig begrundet og ske på fair vilkår", lød det fra DLS-formanden. 

To principsager i Landbrug & Fødevarer

På mødet holdt foreningens erhvervspolitiske konsulenter Jens Kahr og Erik Hansen Blegmand oplæg om BNBO og grundvandsbeskyttelse i Lolland kommune. De to konsulenter gav også en indgående orientering om de to principsager, som Landbrug & Fødevarer har rejst i Århus og Egedal kommuner fordi de to kommuner efter Landbrug & Fødevarers opfattelse, forbyder brug af pesticider på et fagligt tyndt grundlag. 

Fokus på lodsejernes vilkår i grundvandsspørgsmålet 

Det er ikke første gang, at DLS sætter fokus på lodsejerne vilkår i forhold til kommunernes grundvandsbeskyttelse. Det er ikke mere end et par uger siden, at DLS kritiserede Vordingborg kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for at mangle faglige argumenter på helt afgørende områder. 

"Vi skal holde fast i, at brugen af lovlige midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen og som danske landmænd bruger i tillid til, at de ikke skader grundvandet – de skal heller ikke forbydes", sluttede John Nielsen mødet af med. 
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.