Efter 20 år på posten: Landboformand takker af

LHNs formand har valgt at nedlægge sit mandat før tid.

Til årets generalforsamling den 22. marts har formand for LHN ( Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig) igennem 20 år, Jørgen Popp Petersen, valgt at nedlægge sit mandat.

Det skriver LHN i en pressemeddelelse.

"Jeg traf denne beslutning i efteråret, hvilket jeg også dengang meddelte LHN’s bestyrelse. Der er egentlig et år tilbage af min valgperiode, men jeg ønsker mig mere tid til mine andre gøremål. Med en udsigt til en intensiv kommunal valgkamp samtidig med store landbrugspolitiske udspil på klimasiden samt vandplaner i sigte, slår tiden ikke til. Der bliver simpelthen for mange situationer med dårlig samvittighed pga. af tidsmangel og det kan ingen være tjent med", siger Jørgen Popp Petersen.

Mere end 25 år med tillidshverv i LHN

I 1995 blev Jørgen Popp Petersen valgt som medlem af LHN’s svinebrugsudvalg. I 1998 gik turen til posten som formand for regnskabsudvalget samt posten som næstformand for LHN og i 2001 satte han sig på formandsposten. 

Dette har også medført en række andre bestyrelsesposter i landbruget. Siden 2004 har Jørgen Popp bestridt posten som formand for det Sønderjyske Landbrugsråd og formand for det Sønderjyske Fællesdyrskue.

"Jeg føler det som et kæmpe privilegie, at min kollegaer har udvist mig den tillid gennem årene, siger Popp Petersen. -Jeg har mødt og arbejdet sammen med utroligt mange dygtige medarbejdere i LHN, hos Bauernverband i Rendsborg, i Landbrug & Fødevarer på Axelborg og SEGES i Skejby samt formands- og landmandskollegaer ikke mindst i det sønderjyske men også i det øvrige Danmark, i Slesvig-Holsten og det samme gælder for vores kontakter i Bruxelles", siger han.

"Jeg kan ligeledes sige, at vi i bestyrelsen i LHN altid har fundet en enighed, hvis der var udfordringer, der skulle takles, og der har været et fantastisk sammenhold og lyst til at præge udviklingen og sætte dagsordenen", således Jørgen Popp.

Politiske indsatsområder og højdepunkter

Af store politiske emner, der har kostet mange ressourcer, kan bl.a. nævnes etablering af Nationalpark Vadehavet, Natura 2000 justeringer, Vandplaner/vandrammedirektivet, Finanskrisen og flere EU- landbrugsreformer, som har krævet megen både intern samt ekstern diskussion. Den for LHN vel nok største enkelt sag i perioden har været Lov om Randzoner. 

"I LHN’s bestyrelse var vi meget hurtigt enige om at sætte maksimal kraft ind for at få den afskaffet. LHN var den eneste landboforening, der som provokation meldte ud, at vi ikke ville respektere loven", siger Jørgen Popp Petersen. 

Efter megen røre og erkendelse af en umulig administration afskaffede Folketinget loven igen efter et par år.

"Hvis vi kigger på politiske højdepunkter, er vores to EU Konferencer i samarbejde med Bauernverband værd at nævne. Den seneste hvor vi blandt mange andre havde den daværende EU-Landbrugskommissær Phil Hogan som gæst på ECCO-centret i Tønder", siger Popp Petersen og fortsætter.

"LHN’s mission om - med sin position i grænselandet - at være brobygger hen over grænsen er efter min mening stadig relevant og har i årenes løb knyttet mange kontakter samt også faciliteret faglige besøg for grupper såvel fra hele Danmark som Tyskland".

"Siden sidst i 70’erne og til nu er ufatteligt mange landbrug og dermed også en række LHN-medlemmer grundet strukturudviklingen stoppet. Der har været mange triste historier iblandt. Stort set alle, som jeg har kendskab til, er dog heldigvis kommet videre med nyt perspektiv i tilværelsen. Jeg ville ønske mig en større politisk opbakning til erhvervet. Jeg mener oprigtigt, at landbruget i sin helhed er topprofessionelt og innovativt, hvilket burde honoreres. Med en virkelig kompetent LHN-bestyrelse og dygtige medarbejdere, er det mit håb og min tro, at de vil forstå at navigere videre", slutter Jørgen Popp Petersen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.