Finanslovsforslag bremser generationsskiftet i landbruget

En stigning af arve- og gaveafgiften og manglende forslag om ny sælgerpantebrevmodel. Det er to væsentlige forhold i det nye forslag til finansloven, der vil gøre det umuligt for ældre landmænd at give bedriften videre til næste generation.

En stigning i arve- og gaveafgiften fra seks til 15 % vil gøre det stort set umuligt for ældre landmænd at lade deres virksomhed gå videre til næste generation.

Det er et alvorligt problem, da den danske landmand i gennemsnit er omkring 60 år, og hver tredje landmand er over 65 år gammel.

Derfor ærgrer det Ulrik Krogsgaard, bestyrelsesmedlem i Agri Nord og Sektor for Økonomi & Virksomhedsledelse, at stigningen nu er et punkt i forslaget til finansloven for 2020.

"Det er en kæmpe hæmsko for familiehandler, og det kan dreje sig om en stigning på flere hundrede tusinde kroner. På en gennemsnitsbedrift til en værdi af 30 millioner kroner, vil stig-ningen være fra 300.000 til 750.000 kroner", siger han.

Beskatter de samme penge to gange

Ulrik Krogsgaard mener desuden, at afgiften i sig selv er dybt urimelig.

"Det er urimeligt at beskatte en sælger, som ønsker at videregive sin virksomhed. Han har betalt skatter og afgifter af de midler, han har opsparet i virksomheden, og dem vil man nu beskatte en gang til i form af en forøget gaveafgift, når han vil give virksomheden videre til sine børn", siger han.

Frist forlænget

Agri Nord har rådet en del kunder til at få gennemført planlagte generationsskifter, så længe det er muligt, inden afgiften stiger.

Umiddelbart ser det ud til, at lovforslaget om afgiftsstigningen først fremsættes i anden halvdel af november måned og derfor formentlig først får virkning fra nytår.

"Det giver os måske et par måneder mere, så det kan være, vi kan nå at gennemføre nogle generationsskifter, vi ellers ikke havde nået", siger Torben Carstensen, der er skatteekspert i Agri Nord.

Ny model for sælgerpantebrev udeblev

Ulrik Krogsgaard havde også forventet sig meget af en ny model for sælgerpantebreve. Men det risikerer han at kigge langt efter, for den er slet ikke nævnt i finanslovforslaget.

"Det havde vi ventet os meget af. En ny model kunne være med til at fremme generationsskiftet. Med den nuværende model bliver man beskattet af de penge, man lader stå i virksomheden med det samme på én gang. I den foreslåede nye model bliver man beskattet i takt med at sælgerpantebrevet bliver afdraget. Det er ganske urimeligt, at man bliver beskattet af et lån, man har ydet til en anden, og som man i værste fald risikerer ikke at få tilbage. Man bliver altså beskattet af penge, man har lånt ud, og som man risikerer ikke at få tilbage. Det er en stor hindring for generationsskiftet", siger Ulrik Krogsgaard.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.