Foreninger inviterer til temadag: Hvordan kan vi bevare og genopbygge jordens frugtbarhed?

Dalum Landbrugsskole lægger lokaler til temadag 5. december om udfordringer og muligheder i at bevare og opbygge landbrugsjordens frugtbarhed i Danmark. Dagen markerer Jordbundens Dag.

Vigtigheden af at bevare en sund, levende og frugtbar landbrugsjord, der både gavner landmænd og samfund, markeres hvert år 5. december. I år med temaet ”Stop jorderosion”.

I Danmark fejres dagen på Dalum Landbrugsskole derfor med en stribe perspektivrige indlæg om erosion, jordfrugtbarhed og biodiversitet, fortæller arrangørerne i en pressemeddelelse.

Humus og genopretning

Den vigtigste forudsætning for at få et godt liv er en sikker forsyning med sund og tilstrækkelig mad hver eneste dag året rundt. Desværre er det et gode, der ikke er forundt os alle, idet omkring 815 millioner eller omkring 13 procent af os går sultne i seng hver eneste dag.

Desuden udpines to gange Danmarks areal årligt på verdensplan, hvorved landbrugsjorden bliver til ørken.

Det betyder både manglende forsyning med fødevarer, men også udledning af store mængder klimagasser og et enormt tab af biodiversitet.

Heldigvis kan landmændene ved valg af bedre dyrkningsmetoder øge frugtbarheden i deres jord og endda genoprette den jord, der er udgået af dyrkning. De kan også lagre klimagassen CO2 som livgivende humus i jorden og derved være med til at modvirke den globale opvarmning.

En sikker og væsentlig sidegevinst er, at der med mere humus i jorden også er langt større biodiversitet - og erosion, der forurener vandmiljøet, reduceres markant.

Derfor er det yderst relevant, når FAO i en årrække har markeret ”Jordbundens dag” hvert år den 5. december med forskellige temaer.

I år er temaet stop jorderosion i bred forstand - og hvis vi ikke før har set, at netop erosion er et problem på de danske marker, så har det været meget tydeligt i år.

Landmænd fortæller

For at skabe bred opmærksomhed omkring nødvendigheden af at passe godt på vores landbrugsjord, er flere foreninger gået sammen om en markering af Jordbundens dag 2019. Det er Agrovi, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK), Seges og Økologisk Landsforening.

Men andre kan også være med i de kommende år, fordi initiativtagerne ønsker en bredt funderet, årlig dansk markering.

Sammen har de lavet et program, som kommer omkring udfordringer og muligheder i at bevare og opbygge landbrugsjordens frugtbarhed i Danmark.
 
Det hele bliver rullet ud torsdag 5. december 2019 på Dalum Landbrugsskole med start kl. 9.00.

Et færdigt program vil blive offentliggjort inden længe. Men allerede nu står det klart, at der bliver indlæg fra forskere fra Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter og Aarhus Universitet.

Desuden bliver der indlæg fra tre projekter, nemlig CarbonFarm, Grønne Marker Stærke Rødder (GMSR), og Sund Jord - en investering i dyrkningssikkerhed og udbytte.

Dagen bliver rundet af med en eller to landmænd, der fortæller om deres erfaringer med henholdsvis Conservation Agriculture og pløjefri dyrkning.

Alle kan tilmelde sig via denne hjemmeside: https://www.tilmeld.dk/jordbundensdag2019

Der er et begrænset antal pladser, som vil blive tildelt efter først-til-mølle princippet mod en mindre betaling.

Faktaboks

Jord og landbrug

  • Jord indeholder tre gange så meget kulstof som atmosfæren og kan hjælpe os med at imødegå udfordringerne ved klimaforandringerne
  • 815 millioner mennesker har en usikker forsyning med fødevarer, og to milliarder er i risiko for fejlernæring, men vi kan begrænse dette ved at forbedre jorden og dermed øge dyrkningssikkerheden
  • 95 procent af vores fødevarer stammer fra jorden
  • 33 procent af landbrugsjorden på globalt plan er udpint

Kilde: FAO, jvf. arrangørerne af temadagen

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.