Formand: "Kvælstofindsats vakler - alt for mange fejl"
Kvælstof var det helt store emne på Landboforeningen Odder-Skanderborgs generalforsamling.

"Hele kvælstofindsatsen vakler med ikke mindre end fire alvorlige regnefejl fra Aarhus Universitet", sagde formanden for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, på generalforsamlingen den 10. marts.

"For det første oplever vi en regnefejl på 3.000 ton kvælstof, som er mindre i udledning til indre fjorde i 2018. Og i perioden fra 1990 til 2018 er der som gennemsnit overestimeret med ca. 1.000 ton kvælstof pr. år. Derefter fandt Aarhus Universitet ud af, at kvælstoftabet i år 1900 var meget højere end først antaget. Skal vi ned på den kvælstofudledning, der var i år 1900, er vi meget tæt på. Men i lyset af rapportens konklusioner anbefaler Aarhus Universitet nu ministeren til at ændre på referencen, så vi er lige så langt fra målet som før", sagde Jens Gammelgaard og fortsatte:

"Ligeledes er der fejlberegning i antallet af lavbundsjorde, og sidst kom så det fejlbehæftede kort for minivådområder, hvor man har glemt at tage højde for små sideådale. Det er uacceptabelt, at vi skal reguleres på så ustabilt et grundlag. Vi kan umuligt have tillid til vandplanerne, der hviler på et grundlag, der kan ændres efter forskernes fornemmelser og holdninger. Det er en nedværdigende behandling af et erhverv ikke at have rammevilkår baseret på faglighed og videnskab", lød det fra formanden.

Reduktionsmål bør ændres

Jens Gammelgaard sagde, at reduktionsmålene for landbruget skal ændres, hvis Danmark fortsat skal være et landbrugsland. 

"Landbruget bruger kvælstof. Det er forudsætningen for al plantevækst. Og ja, der er et kvælstoftab, og det tab skal begrænset mest muligt. Men der er andet end kvælstof, der påvirker vores fjorde, vandløb og kystområder", sagde Jens Gammelgaard og fortsatte:

"Ifølge Danmarks Statistik løber der store mængder af spildevand med medicinrester, østrogener, fosfor, kvælstof og mikroplastik urenset ud. Ifølge vandplanerne skulle spildevandsindsatsen over for regnbetingede overløb være gennemført den 30. oktober 2016, men her er vi langt fra i mål", sagde han. 

Mere i værktøjskassen

Jens Gammelgaard sagde, at der skal indføres flere virkemidler til »værktøjskassen«. 

"Det være sig præcisionslandbrug, mere fleksibilitet i datofrister i reglerne for såning af efterafgrøder. Der bør være bonus for tidlig såning og ikke kun straf for sen såning på grund af vejrlig. Satellitmålinger af biomassen som et alternativ til efterafgrøder. Alle marker skal være grønne i vinterhalvåret, om det er vintersæd, efterafgrøder eller græs er underordnet, det ville være enkelt at administrere", sagde han og fortsatte: 

"Vi har fået ændret i forholdet på tidligt sået vintersæd i stedet for efterafgrøder, således der nu skal to hektar vintersæd til at erstatte 1 hektar efterafgrøder, et skridt i den rigtige retning. Der har gennem tiden været meget kritik af landbrugspakken, nu er midtvejsevalueringen kommet. Konklusionen er klar: Regnestykket bag pakken holder samlet set. Det bør få flere års kritik til at stoppe", lød det fra formand Jens Gammelgaard.

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.