Fra gylle til gulvvarme

62 landmænd er klar til Åbent Landbrug. Niels Erik Mortensen ved Gram er én af dem. Han leverer gylle, der omdannes til flere former for energi hos Sønderjysk Biogas. Sidstnævnte åbner også dørene op søndag 15. september.

Hvad gør danske landmænd for klimaet? Få svaret søndag den 15. september og se hvad danske landmænd gør for at få en endnu mere bæredygtig produktion.

En af de 62 danske landmænd, der har meldt sig til, er Niels Erik og Randi ved Gram.

På Hovgaard bor Randi og Niels Erik. De er 2. generation på gården, som de overtog i 1994. Niels Erik står for arbejdet med dyr og marker sammen med en ansat og et par skoledrenge. Randi arbejder hos Aabenraa Kommune.

I stalden har de 150 malkekøer, som tilsammen giver 4.500 liter mælk pr. dag. Tankbilen fra Arla henter mælken og kører den til mejeriet i Slagelse. Her bliver den tappet på mælkekartoner.

De dyrker 120 hektar jord. Det er næsten det samme som 240 fodboldbaner. På nogle marker græsser køerne om sommeren. På de andre marker dyrkes græs og majs, som bliver foder til dyrene.

Adressen er: Haderslevvej 13, 6510 Gram 

Du kan også besøge Sønderjysk Biogas. På Sønderjysk Biogas producerer de grøn energi i samarbejde med sønderjyske landmænd. Anlægget blev indviet i 2016 og beskæftiger 10 ansatte.

På anlægget omdannes gylle og dybstrøelse (halm og gødning) fra 70 landmænd. De har alle enten køer, grise eller høns. Fem biler henter 60 læs gylle og dybstrøelse hver dag. Det behandles i anlægget i 40 dage, hvor man trækker gassen ud af det og fjerner 90% af lugtstofferne.

Herefter blandes biogassen med naturgas fra Nordsøen og kan via transmissionsnettet omdannes til alle former for energi. Den afgassede gylle køres retur til landmændene, som bruger det til gødning på markerne.

Adressen er: Langvej 65, 6541 Bevtoft 

Gratis arrangement

Sidste år brugte 73.300 danskere landet over deres søndag på at se, hvordan et moderne dansk landbrug ser ud. I år er der plads til, at endnu flere danskere selv kan se, hvorfor danske fødevarer er eftertragtede verden over, og hvordan danske landmænd arbejder på at få en mere klimavenlig produktion.

I år er der selvfølgelig også mulighed for at sparke traktordæk, høre om bier, klappe kalve, hilse på grise og kyllinger og ikke mindst indåndet masser af frisk landluft.

Åbent Landbrug er gratis og der er noget for både børnefamilier, teenagere, pensionister, kødspisere og veganere, når landmænd over hele landet søndag den 15. september åbner dørene kl. 10-16. 

Allerede nu kan du på www.aabentlandbrug.dk finde information om de gårde, du kan besøge. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.