Husk de nye muligheder for at lade blomsterstriberne stå
Du kan på udvalgte arealer lade plantedækket stå indtil foråret, så føde og overvintringsmuligheder er sikret for vildtet.

Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre vildttiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne kan overvintre og dermed give grundlag for næste års insektbestand. Du kan lade tiltagene ligge på samme sted flere år og samtidig opfylde betingelserne for grundbetaling og grøn støtte. 

Vildt- og bivenlige tiltag behøver ikke at blive slået årligt

Har du udlagt dele af et omdriftsareal som vildt- og bivenlige tiltag, er der ikke krav om, at plantedækket skal slås af på disse områder hvert år. Du kan derfor lade plantevæksten stå, så det kan være fødegrundlag henover vinteren.  

Har du et flerårigt tiltag, skal du dog begrænse opvækst af træer og buske, så der pr. hektar ikke er mere end 100 spredte træer og buske over en meter i højden. 

Husk det nye 2-årige aktivitetskrav på blomster- og bestøverbrak

På arealer med blomster- og bestøverbrak gælder der fra 2019 et to-årigt aktivetskrav. Det betyder at du ikke er forpligtet til at slå plantedækket i 2019, hvis du i 2018 har jordbehandlet og sået en blomsterblanding.

På arealer, hvor du har etableret bestøver- eller blomsterbrak i 2019, kan du på samme måde lade plantedækket stå hele 2020.

Variation i landskabet er vigtigt

Det vilde dyreliv, lige fra insekter til rådyr, trives bedst i et varieret landskab, og hvor der er føde tilgængelig hele året. Som landmand kan du hjælpe dyrelivet ved at lade plantedækket stå vinteren over, f.eks. i markkanter og på pletter i marken. Det kan f.eks. være på områder, hvor du næste år vil etablere markbræmmer, vildttiltag eller blomsterstriber.

Mange små områder kan danne spredningskorridorer og hjælpe med at opfylde dyrenes forskellige behov for føde- og skjulesteder.

Læs mere om vildt- og bivenlige tiltag og bliv inspireret til at komme i gang på markliv.dk 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.