Isabella Arendt på landbrugsbesøg i Nordsjælland

Landsformand i KristenDemokraterne Isabella Arendt og formand for Storkreds Nordsjælland Kurt Pedersen var mandag den 31. maj på landbrugsbesøg hos næstformand i Nordsjællands Landboforening Kaare Larsen. 

Alt medens turen gik ud over markerne, der dyrkes uden plov, handlede snakken om fremtidens landbrug og produktionsformer, og hvad en bæredygtig og klimavenlig landbrugsproduktion er betinget af.

For Isabella Arendt og KristenDemokraterne er der ingen tvivl om, at der efter de igangværende landbrugsforhandlinger skal være plads til et landbrug med mulighed for endnu mere innovation ude på bedrifterne, hvor landmændene skal have frihed og fleksibilitet, til at finde de bærdygtige løsninger, som passer bedst til deres bedrift.

"Vi er ikke villig til at lukke dansk landbrug ned og sende produktionen til udlandet. Vi er derimod optaget af, at finde løsninger, hvor vi med tillid til landmanden udnytter den styrkeposition og innovationsvilje landbruget allerede har inden for den bæredygtige produktion", udtaler Isabella Arent ved besøget på Brunbjerggaard i Gilleleje. 

En af de dyrkningsformer, som der kan være store perspektiver i er netop Conservation Agriculture (CA), som Kaare Larsen har praktiseret på sine arealer i flere år og som Isabella Arendt fik nærmere indsigt i ved besøget.

"Princippet i systemet er fuldt plantedække året rundt, så lidt jordbehandling som muligt og så et sundt sædskifte. Der er et enormt potentiale for kulstofbinding, når man kun rører jorden minimalt", fortæller Kaare Larsen, medens han med en greb vender jorden for at vise de mange regnorme og jordboende insekter, som der også er blevet mange flere af i de øverste jordlag med CA.

Der blev også tid til at få en snak om udtagning af lavbundsjorde, da besøget blev rundet af på Søborg Sø. 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.