Konsulenter: Se mulighederne i de boringsnære beskyttelsesområder

Konsulenter hos Landbrugsrådgivning Syd opfordrer lodsejere til at se muligheder og tænke alternativt.

Aftalen om at beskytte grundvandet mod pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev indgået for længe siden, men nu skal der til at ske noget:

"Udpegningen af BNBO-områderne skal, i hvert fald på Fyn, være endelig fastlagt her efter sommerferien", oplyser driftsøkonom Bo Ellegaard, Landbrugsrådgivning Syd.

De fleste lodsejere med jord i BNBO har fået besked, men der kan godt komme flere hen over sommeren, indtil alle udpegningerne er foretaget. Herefter har man resten af året og hele 2022 til at få tingene til at falde på plads på frivillig basis ift. vandværk og kommune.

Den mulighed opfodrer Landbrugsrådgivning Syd nu lodsejere til at gribe.

Tænk i alternativ anvendelse af arealerne

"Mange ser aftalen om BNBO som en af de ting, der bliver trukket hen over hovedet på folk", erfarer Bo Ellegaard. Men man kan jo også vælge at se mulighederne i det og tænke alternativt på de arealer, der er udpeget, foreslår han.

"Det er oplagt at tænke ud af boksen ift. arealets anvendelse, evt. i samarbejde med en driftsøkonom, en planteavlsrådgiver eller en ejendomsrådgiver, som både kender lokalområdet og lovgivningen", siger han og fortsætter: 

"De, der ønsker at beholde arealet, kan f.eks. få undersøgt muligheden for at ændre skellet, eller overveje at bruge det til skovrejsning eller udlægning af natur, hvor der evt. kan søges støtte til", foreslår Bo.

"For andre vil jordfordeling måske være oplagt, eller det kan måske give mening at frasælge arealet", supplerer Niels Jepsen, ejendomsrådgiver hos Landbrugsrådgivning Syd.

Tag initiativ, inden muligheden for frivillige aftaler forsvinder

Der er mange muligheder for at finde en god løsning, i hvert fald så længe det kan foregå på frivillig basis, understreger de to konsulenter. Efter 2022 bliver det kommunernes opgave at sikre, at der sker noget, ved at tage initiativ til indgåelse af aftaler for BNBO.

"Vi opfordrer derfor vores kunder, og andre med jord i BNBO, til at benytte sig af muligheden for at indgå en frivillig ordning, mens tid er. Start med at kontakte det lokale vandværk for et overblik, og tag herefter fat i det lokale rådgivningscenter, hvis du ønsker sparring omkring dine muligheder", lyder opfordringen fra Bo og Niels.

Faktaboks

BNBO kort fortalt

  • I januar 2019 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om, at risikoen for udvaskning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal reduceres. Aftalen gælder erhvervsmæssig anvendelse af pesticider og er lavet med henblik på at beskytte grundvandet.
  • Aftalen indbefatter, at kommunerne skal sørge for, at alle lodsejere og boringsejere indgår frivillige aftaler om beskyttelsen. Hvis de frivillige aftaler ikke er på plads, skal kommunerne tage initiativ til aftalernes indgåelse, herunder med tvang.

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.