Landboforeninger: Fredning af Stevns Klint mangler dialog og skaber ikke mere natur

Torben Hansen og Ole Elbæk ser gerne at man plejer og udvikle den eksisterende natur ved Stevns Klint, fremfor at skabe ny natur på god landbrugsjord.

Politikere, kommunale embedsmænd og Danmarks Naturfredningsforening (DN red.) arbejder i disse uger på at frede Stevns Klint. Tilbage i 2015 rejste DN sammen med Stevns Kommune en fredningssag, som en gruppe lodsejere påklagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet lægger nu op til at fastholde fredningen, som ifølge de lokale landboforeninger rummer en række problemer. 

De to landboforeninger på Stevns - Østdansk Landboforening og Landboforeningen Gefion – ser positivt på en fredning af selve klinten, ligesom de hilser naturtiltag- og forslag til øget biodiversitet velkommen. Men de peger samtidig på en række problemer i fredning, som der ikke er taget tilstrækkelig stilling til.

"Aftalen mellem vores hovedorganisation Landbrug & Fødevarer og DN om at tage landbrugsjord ud til natur - gjaldt marginaljord. Men her er der tale om god, værdifuld landbrugsjord, der bliver brugt til højværdiafgrøder. Derfor er vi noget forundrede over, at man vil inddrage 25 meter langs hele klinten", påpeger formand for Østdansk Landboforening, Ole Elbæk. 

Den betragtning er Torben Hansen, der er formand for Landboforeningen Gefion enig i. Han så langt hellere, at man fokuserede på at pleje og udvikle den eksisterende natur fremfor at skabe ny natur på god landbrugsjord.

"Tanken om, at man vil skabe et kalkoverdrev på noget af den bedste og mest værdifulde jord i Danmark er absurd. Mange steder langs klinten vil det tage generationer at udpine jorden så meget, at der kommer det kalkoverdrev, som man lover i fredningen", siger Torben Hansen. 

Dialog er vejen frem

De to landboforeningsformænd påpeger, at klagenævnets udmelding endnu ikke er vedtaget. Derfor mener de, at det er for tidligt for DN og ledende politikere i Stevns Kommune at fejre klagenævnets udmelding. 

"Det sender et rigtig kedeligt signal om, at selvom der er høring, der først slutter fredag 6. november, så er beslutningen vedtaget, og at man er ikke åben for at lytte til de 38 landmænd og private lodsejere, der bliver berørte af den her beslutning", siger Ole Elbæk.

Samtidig ærgrer Torben Hansen og Ole Elbæk sig over, at der ikke har været en bedre dialog om en frivillig aftale med lodsejerne. 

"Nu vil vi gerne i dialog om, hvad en yderligere fredning vil betyde for Trampestien, en frivillig aftale med de omkringliggende lodsejere – og ikke mindst hvordan man tilgodeser de lodsejere, som eksempelvis vil få talrige vandrende, turister og løbere i baghaven og 25 meter tættere på deres boliger", siger de to formænd. 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.