Landboformand: Vi skal i mål med vandplanerne – men det kræver et nyt perspektiv og en lokal indsats

De ni landbrugsforeninger bag Velas, er gået sammen om at få undersøgt en række fjorde.

Vejen til et vandmiljø i god økologisk tilstand kræver en helt ny tilgang. Blikket skal rettes mod tilstanden i de enkelte fjorde og de udfordringer, der er lokalt. Det kalder på mere viden og et større forarbejde, men er nødvendigt, for at komme i mål med vandplanerne.

Det mener de ni landbrugsforeninger bag Velas, der er gået sammen om at få undersøgt en række fjorde for at blive skarpere på, hvilke faktorer der belaster vandmiljøet lokalt. 

"Vi skal i mål med et godt vandmiljø, men det nytter ikke, at vi bliver ved med kun at diskutere kvælstof. Som landbrug har vi naturligvis et ansvar for produktionens udledning, og det står vi fortsat ved, men hvis problemet ikke er kvælstof, er det andre virkemidler, vi skal have i spil. Vi er nødt til at dykke ned i de enkelte fjorde for at finde ud af, hvad der belaster vandmiljøet lokalt. Hjarbæk Fjord og Vejle Fjord er vidt forskellige, og det er derfor også vidt forskellige forhold, der gør sig gældende i de to vandmiljøer", forklarer formand for Landboforeningen Midtjylland, Frede Lundgaard Madsen og fortsætter:

"Foreningerne bag Velas investerer nu i faglig viden og fakta, så vi kan forstå, hvad der skal til i de enkelte fjorde, for at vi kommer i mål", understreger han.

Fjordene kalder på forskellige indsatser

De ni foreninger arbejder med fjord- og oplandsanalyser på Odense Fjord, Hjarbæk Fjord, Horsens Fjord, Vejle Fjord, Nakkebølle Fjord og Nyborg Fjord. Flere af rapporterne er færdige og viser, at der er stor forskel på, hvilke udfordringer der er i fjordene.

"De analyser og rapporter, vi har fået udarbejdet af de tre fjorde på Fyn, viser et tydeligt billede af, at fjordene kalder på forskellige indsatser, som kræver ressourcer og inddragelse af en række vigtige aktører. Der er ingen tvivl om, at der skal en række lokalt tilpassede virkemidler til, hvis vi skal i mål med et bedre vandmiljø. Og det skal vi", understreger formand for Foreningen L&F Centrovice, Torben Povlsen og fortsætter:

"Det er også en vigtig pointe i analyserne, at vandmiljøet i Odense Fjord ikke kan blive bedre ved kun at fokusere på centralistisk kvælstofregulering. Der skal kigges direkte på mere lokal viden, for at vi kan løse opgaven", slutter han.

Al viden skal i spil

Når Vandplan 3 offentliggøres i slutningen af februar, vil foreningerne bag Velas have modtaget alle analyser af fjordene. Det faglige grundlag skal bruges til åbne dialogen med myndigheder, forsyningsselskaber og grønne organisationer. Rapporternes indhold skal bane vejen for nye forståelser og tilgange til at komme i mål med en lokalforankret vandplanlægning.  

De ni foreninger bag Velas er:

 • Familielandbruget MIDT-Jylland.
 • Foreningen L&F Centrovice
 • Landboforeningen Kronjylland
 • Landboforeningen Midtjylland
 • Landboforeningen Odder-Skanderborg
 • Samsø Landboforening
 • Østjysk Landboforening
 • Vejle-Fredericia Landboforening
 • Østjydsk Familielandbrug

Foreningerne undersøger:

 • Odense Fjord
 • Nyborg Fjord
 • Nakkebølle Fjord
 • Vejle Fjord
 • Horsens Fjord
 • Hjarbæk Fjord
   

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.