LandboNord: Der er brug for en ny vandløbslov
LandboNords næstformand, Lars Mellemkjær, mener ikke at den nuværende vandløbslov tager højde for klimatilpasning, der skal sikre plads til større mængder vand i vandløbene.

"Efterhånden, som vi gennem årene har fået flere biler, har vi bygget flere og større veje. Men, at vi i dag får 20 procent mere nedbør end for 30 år siden, samtidig med at befæstede arealer vokser, har desværre ikke medført en optimering af vores vandløb, snarere tværtimod.

Flere gange er der kommet en hel måneds gennemsnitsnedbør på en dag. Mange landmænd står nu med uhøstede marker og vintersæd, der skal sås inden 1. oktober, hvilket er umuligt pga. af vand på markerne.

Omkring 50 procent af de danske marker er drænede, og det afdrænede vand skal ledes væk gennem vores vandløb, som også er levested for mange arter af insekter, fisk, fugle og pattedyr. Disse dyr skal vi også tænke på, men det kan sagtens kombineres med en aktiv vandløbsvedligeholdelse.

Arbejdet med at vedligeholde vores vandveje er et specialistjob, som kræver, at de ansatte hos de ansvarlige myndigheder er nødt til at følge vandløbene tæt, da der ofte kræves forskellige indsatser fra år til år. 

Min fornemmelse er, at der i de fleste kommuner allerede nu burde allokeres flere resurser til vandløbsområdet. Men hvad med fremtiden og de forudsagte ændrede nedbørsmønstre som følge af klimaets forandringer? Har de nordjyske kommuner mon dette med i sin planlægning?

Det er ikke kun landbrugsarealer og en fortsat dyrkningssikkerhed, der er på spil her. Det vil også påvirke grundejere og husejere i byerne, der vil kunne få oversvømmelser i kældre og haver, hvis ikke vandløbene tilpasses fremtidens nedbørsmønstre.

Der er brug for en ny vandløbslov

Den eksisterende vandløbslov er fra 1983 og bygger på to forhold, der i loven er ligestillede, og som skal opfyldes. Det drejer sig om natur og miljøtilstanden i vandløbene samt afvanding. Den større og kraftigere nedbør kræver, at der kommer et tredje ben i lovgivningen - nemlig klimatilpasning, der skal sikre plads til meget større mængder vand i vandløbene.

Da Esben Lunde Larsen var miljø- og fødevareminister, blev der nedsat et ekspertudvalg, og dette udvalg kom med en række gode anbefalinger til en ny vandløbslov. Det er nu på høje tid at vores nye miljøminister, Lea Wermelin, gør brug af anbefalingerne og sætter gang i arbejdet med en ny vandløbslov.

Bedre afvanding er ikke en modsætning til et godt miljø men en forudsætning for, at vi passer på vores værdier i form af natur, ejendom og produktion", mener Lars Mellemkjær.

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.