LandboSyd: Vi når aldrig kvælstofmålene
Den sønderjyske landboforening sætter fokus på overløb fra rensningsanlæg og kortlægger omfanget i kommunerne – gerne med medlemmernes hjælp.

Ikke kun oversvømmelser, men også overløb fra rensningsanlæg, vandingstilladelser og det juridiske spor omkring efterafgrøder og vandplanerne var en stor del af dagsordenen, da LandboSyd tirsdag 3. marts gennemførte en velbesøgt generalforsamling på Gråsten Landbrugsskole.

Formand for LandboSyd, Mogens Dall, lagde ikke skjul på, at han gerne ser et juridisk tiltag fra Landbrug & Fødevarers side omkring de seneste krav i forbindelse med vandplanerne. Omvendt skal grundige undersøgelse og overvejelser ligge bag, når beslutningen træffes. Ingen retssag er bedre end en tabt retssag, konstaterede Mogens Dall.

Han kunne berette om, et år præget af store politiske omvæltninger. Godt nok roste statsminister Mette Frederiksen landbruget på årets delegeretmøde, men samtidig gennemførte regeringen en række indgreb i landbrugets vilkår – herunder pludselige krav om et øget antal efterafgrøder. Mogens Dall forklarede, at LandboSyd fastholder, at målet om kvælstofreduktion ganske enkelt ikke er opnåeligt og arbejder for, at målsætningen ændres, og Mogens Dall understregede, at regnefejlene på Aarhus Universitet understreger det uholdbare i projektet.

Opfordring: Meld ind om overløb

Han opfordrede medlemmer til en aktiv indsats i forbindelse med overløb fra kommunernes rensningsanlæg, så LandboSyd kan lave en kortlægning af omfanget. Det sker efter at han blev alarmeret og reagerede i medierne, da Aabenraa kommunes forsyningsselskab Arwos pumpede 500.000 liter spildevand ud i et paragraf 3-område ned til Bjerndrup Mølleå ved Tinglev for at aflaste kloaksystemet.

Han blev bakket op af svineproducent Claus Bruun Jørgensen, som opfordrede alle til at gøre brug af deres netværk for at afdække situationen.

Stigende omsætning

Adm. direktør Sune Aagot Sckerl aflagde regnskabet, som på trods af ekstraordinære udgifter til et ledelsesskift er præget af en positiv udvikling. Den samlede omsætning steg markant og rundede 100 mio. kr., og årets resultat blev 1,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør og en egenkapital på knap 33 mio. kr.

Der blev udtrykt stor anerkendelse af medarbejdernes indsats.

Nye kræfter i bestyrelsen

To nye blev indvalgt i LandboSyds bestyrelse – det er svineproducent Flemming Rasmussen, Bovrup, og mælkeproducent Bo Langhede, Felstedskov. Der blev samtidig sagt farvel til Søren Rasmussen, Stolbroløkke på Als, som stopper efter seks år.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.