Landbrugspolitisk ekskursion med begge sider af midten

Formand i Sønderjysk Familielandbrug, Antoni Stenger, inviterede mandag 27. maj på landbrugspolitisk ekskursion, hvor der både blev diskuteret ammoniakregler, vandløb, markvanding og støttekroner. Der deltog folketingspolitikere fra både Socialdemokratiet og Venstre. 

Mandag morgen 27. maj 2019 stod to folketingspolitikere, en planteavlskonsulent og en foreningsformand på en blæsende gårdsplads foran en malkestald i Skærbæk. Der var smurte rundstykker, varm kaffe og en faglig debat.

Formand i Sønderjysk Familielandbrug, Antoni Stenger, havde nemlig inviteret Hans Christian Schmidt fra Venstre og Troels Ravn fra Socialdemokratiet med på landbrugspolitisk ekskursion, og den startede hos en landmand i Skærbæk, hvor der blev diskuteret ammoniakregler.

Formanden slog ud med armene og understregede over for de to politikere, at denne sag ikke ville koste noget som helst at ændre. Sagen drejer sig om de stramme krav til ammoniakfordampning, som gælder, hvis man bor inden for 300 meter af et særligt følsomt naturområde under det fælleseuropæiske projekt NATURA 2000. Den pågældende landmand, der var vært for selskabet, har nemlig meget ringe mulighed for at udvide, sælge eller forbedre sin bedrift på grund af hensyntagen til det nærliggende skovområde – og det regelsæt kom pludseligt, så landmanden nu nærmest er stavnsbundet til bedriften.

Det er en uretfærdig sag, som Antoni Stenger fremlagde for politikerne. Han opfordrede derfor til, at de kan arbejde for at nuancere reglerne for de cirka 200 landmænd, der ifølge planteavlskonsulent i LRS, Rikke Kyhn, står i samme situation.

Begge politikere virkede positive over for at ændre på reglerne. Både Troels Ravn og Hans Christian Schmidt understregede, at sådan en bedrift er helt essentiel for lokalsamfundet.

"Det skaber liv og arbejdspladser i landdistrikterne, og det skal vi skabe gode rammevilkår for," understregede Troels Ravn. Hans Christian Schmidt supplerede: "Hvis ikke det fungerer, så dør lokalsamfundet."

For meget og for lidt vand

Efter mødet gik turen til Landbrugsrådgivning Syds kontor i Løgumkloster, hvor planteavlskonsulent Ole Hansen fortalte om vand i både for små og for store mængder. I fremtiden vil perioderne med enten regn eller tørke efter al sandsynlighed blive længere og hyppigere – og derfor er der særligt behov for både vanding og afvanding af bestemte områder.

Ole Hansen fremhævede nogle problematikker fra samarbejdsprojektet Sønderjyske Vandløb, hvor det er svært at afvande områder fra vandløbene i Sønderjylland. For hvem skal betale – og hvem skal beslutte?

Sønderjyske Vandløb havde forventet en ny vandløbslov i efteråret 2018, der skulle afhjælpe problemet, men den afventer de stadig. Antoni Stenger og Ole Hansen opfordrede derfor politikerne til, at en ny vandløbslov ikke bare skal tage hensyn til miljøet men også til landbruget og lodsejerne. 

Omvendt skal det også blive nemmere at få lov til at pumpe vand op og vande markerne, når der er behov for det.

Skævt fordelte støttekroner

Et sidste punkt på dagsordenen var den meget omtalte sag om moderniseringsstøtte til kvægbrugere, hvor knap 500 landmænd for nyligt har fået afslag, fordi de ikke kan leve op til de økonomiske minimumskrav. Det på trods af, at projekterne stadig kan have positiv effekt på produktion, økonomi, natur, miljø og dyrevelfærd.

For at leve op til minimumskravene skal den økonomiske effekt og antallet af pladser til køer eller kalve stige markant. Det betyder eksempelvis for ét af medlemmerne i Familielandbruget på Fyn, Henrik Drud Rasmussen, at hans afviste moderniseringsprojekt skal 15-dobles.

Hans antal af pladser til kalve skal nemlig stige fra 85 til 1300 for at få tilskud, hvilket han næppe kommer i nærheden af. Derfor sparker de skævt fordelte penge til strukturudviklingen i landbruget, når antallet af pladser er udslagsgivende.

Hans Christian Schmidt og Troels Ravn skrev sig det hele bag øret og lovede at arbejde for sagerne. Hans Christian Schmidt opfordrede i øvrigt Antoni Stenger til at holde tæt kontakt til miljø- og landbrugspolitikerne på Christiansborg, så problemstillingerne bliver tydelige for de politikere, der ikke har deres daglige gang i landbruget. 

Formand Antoni Stenger ser frem til at politikerne arbejder mod mere fleksibilitet i regelsættene og bedre vilkår for landbrugserhvervet – og han har sager nok at drøfte med dem.

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.