Landmænd kan skaber farver og mere liv omkring Skive

Lodsejere etablerer blomster-og faunastriber langs veje og skel i Skive Kommune.

Markvildstiltag som vildstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten og skaber øget naturværdi. Nu kan lodsejere i Skive kommune også deltage i det populære projekt Faunastriber, hvor de kan få etableret mere natur på deres arealer. Mange landmænd har allerede tilmeldt sig projektet, der har spredt sig over mange kommuner i Danmark.

Indsatsen i projektet er at vælge ét eller op til fire steder på bedriften, hvor der ønskes faunastriber. Landmanden pløjer selv arealerne, maskinstation sår planterne. Skive Kommune betaler for frøene og landmanden betaler for såningen.  

Ideen med faunastriber er at tilgodese en lang række insektarter, pattedyr og fugle i agerlandet. Insekterne bliver tiltrukket af faunastriberne og giver et godt spisekammer og evt. egnet overvintringssted. De mange insekter skaber føde for mindre pattedyr, som igen er fødekilde for fuglene. Samtidig kan landmanden benytte en faunastribe til at ffå sin mark rettet op, hvis man f.eks. har en kile i marken (dog max 10 m bred). Vildt- og bivenlige tiltag som faunastriber har stor betydning for levevilkårene for agerlandets dyr og samtidig får du mere ud af de arealer, der ikke har stor dyrkningsmæssig værdi.

Tilmelding til projektet til Landbo Limfjord på hjemmesiden eller på tlf. 9615 3000.

"Med faunastriber er du med til at give bedre betingelser for flora og fauna og samtidig sprede lidt mere liv – og farver omkring Skive", slutter Peter Westphael, planteavlskonsulent Landbo Limfjord med et glimt i øjet og opfordrer samtidigt interesserede til at tilmelde sig hurtigst muligt.

Projekt Faunastriber er lavet i samarbejde mellem Skive Kommune, organisationerne i Det Grønne Råd, Danmarks Biavlerforening og Landboforeningen Limfjord.
 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.