Landmænd tog på naturtur

Sagro inviterede naturinteresserede på besøg på en ejendom, der har fået foretaget naturtjek.

En flok lokale landmænd og naturinteresserede deltog i et besøg hos økologisk landmand Flemming Julsgaard, Brande, da Sagro torsdag præsenterede hans ejendom med naturbrillerne på.

Det var miljø- og naturrådgiver Lisbeth Gliese Jensen, der præsenterede det såkaldte "Naturtjek". Tjekket bliver et tilbud til jordejere om at få gennemgået deres arealer med henblik på udnytte bestående muligheder og skabe områder, der på kort og lang sigt kan højne kvaliteten af naturen.

Flemming Julsgaards ejendom ligger i et bakket terræn, hvor der også indgår moser og vådområder, samt helt traditionelle driftsarealer omgivet af læbælter. Og flokken af interesserede fik et kig på lidt af det hele.

Lisbeth Gliese Jensen fremhævede nogle af de noget tilgroede bælter, hvor variationen i beplantningen er stor.

"Det er til gavn for både fugle og vildt, der kan få langt mere af deres behov for føde dækket – og er man som jordejer interesseret i jagt, kan det jo også få vildtet til at blive, fordi de ikke skal søge føden andre steder", forklarede hun.

Lad stå, hvad der ikke falder

Gruppen besøgte også en lille træklædt bakkeø med både levende og døde træer.

Netop at lade døde træer stå gavner både insekter og fugle. Fuglene får dermed flere fødekilder, ligesom spætterne kan lave huler i træerne.

Flemming Julsgaard har også et moseområde, som han lige nu forbereder at plante et træbælte ved. Selv om nytilplantning i første omgang ikke tæller så meget i bogen, når kommunerne skal vurdere naturværdier, så vil træerne på sigt gavne naturen og også øge gårdens naturværdi.

Sidste stop på rundturen var et besøg ved et vådt område, som Flemming Julsgaard har forsøgt at dyrke men opgivet, da det gav for lidt, og også var en udfordring at køre i.

Her har han nu fået tilladelse til at etablere en 3000 kvadratmeter stor sø i et område, hvor der også ligger andre småsøer.

Det giver mening

Flemming Juulsgaard er en af de landmænd, der er med i projektet omkring naturtjek og har fået gennemgået ejendommen.

Han ser helt klare fordele ved at satse på mere natur ved ejendommen.

"Vi har jo brug for at have bier til at bestøve planterne, så der skal være steder for planterne", siger han.

Han er selv jæger, og har helt tydeligt kunne mærke, at antallet af fugle er faldet, siden han som dreng startede med at gå på jagt – og det er en udvikling, han som landmand og naturelsker gerne vil være med til at gøre noget ved.

Faktaboks

  • Naturtjek er udviklet af Seges og finansieret af 15. juni fonden og Fonden for Økologisk Landbrug. 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.