Nej til planen for Naturnationalpark - ja til en bedre vej for naturen i Tranum

Borgermøde i Kultur- og Sportscentret i Brovst 1. februar klokken 19 til 22.

Med regeringsskiftet er det blevet usikkert, om Naturnationalpark Tranum kan etableres i den foreliggende form.

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at flere faggrupper skal involveres i udformningen af naturnationalparkerne. Hidtil har biologer været den dominerende faggruppe. Det nævnes også i regeringsgrundlaget, at borgere og lokalsamfund skal inddrages i planlægning og drift – blandt andet gennem bestyrelser, der er tilknyttet den enkelte naturnationalpark. Regeringsgrundlaget harmonerer dermed ikke med den foreliggende projektplan for Naturnationalpark Tranum. Det skriver nf plus i en pressemeddelelse.

Den lokale borgergruppe "Ja tak til til natur. Nej tak til en indhegnet Naturnationalpark Tranum" vil som en følge af denne uoverensstemmelse kræve, at projektplanen bliver taget frem igen og gennemgået kritisk af en bred kreds af fagpersoner. En gennemgang, der kan lægge op til en justering af projektplanen eller eventuelt til, at der udarbejdes en helt ny.

Der er brug for tid, grundighed, lokal inddragelse og flere fagligheder. Der er ikke brug for eksperimenter med naturen.

Borgermødet er starten på en proces mod en bedre plan for naturområdet

Borgermødet 1. februar er startskuddet til denne proces. Mødet arrangeres i et samarbejde mellem ”Ja tak til Natur. Nej tak til en indhegnet Naturnationalpark Tranum” og de to landsdækkende foreninger ”Fri Natur” og ”Bevar de danske Skove”. Der er gratis adgang. Fagfolk og eksperter vil på borgermødet kritisk gennemgå grundlaget for den eksisterende projektplan. Også konsekvenserne for naturområdet og borgernes adgang bliver belyst.

På mødet bliver en skitse til en forbedret naturplan for området fremlagt. Den vil være inden for rammerne af naturbeskyttelsesloven og i overensstemmelses med Jammerbugt kommunes høringssvar, der var et nej til Naturstyrelsens projektplan for Naturnationalpark Tranum.

Lov om etablering af naturnationalparker er i øvrigt ikke nagelfast. Den kan og bør justeres eller
erstattes, hvis det viser sig nødvendigt efter et grundigt og bredt fagligt eftersyn.

Sammenhængende naturtænkning

En ny plan skal sikre en sammenhængende naturtænkning, hvor der er fokus på naturbevarelse og på at udvide områder med natur og skov. Vel at mærke uden hegn og husdyr, der skal behandles som vilde.

I en ny plan skal der tages hensyn til klima, til det oprindelige vildt og til skoven. Borgernes medindflydelse og frie adgang er underkendt i den eksisterende plan og bør prioriteres højt i en ny plan.

Oplægsholdere er:

Bent Odgaard, professor emeritus i palæoøkologi et dr. scient.
Robert Olesen, skov- og landskabsingeniør, lokalt tilknyttet og medlem af bestyrelsen af Bevar de
danske Skove.
Jens Kristoffersen, dyrlæge, Djursland
Joachim Parbo, formand for den landsdækkende forening Fri Natur
Naturstyrelsen og Miljøminister Magnus Heunicke er indbudt som oplægsholdere, men har afstået
fra at medvirke.

I forhallen er en række foreninger og interessenter med lokal tilknytning inviteret til at opstille
informationsmateriale, der vedrører områdets natur, dyreliv og lokalhistorie.

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.