Ni landbrugsforeninger: Det er afgørende med en bred politisk landbrugsaftale

Formænd og næstformænd fra ni landbrugsforeninger håber, at regeringens landbrugsudspil ender i en bred aftale.

Mandag mødtes formænd og næstformænd for landbrugsforeningerne bag Velas i netværket Politisk Forum for at drøfte regeringens landbrugsudspil.

I første halvdel af mødet var Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, på besøg, og efterfølgende deltog Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og partifællen Troels Lund Poulsen virtuelt i mødet. 

"Det har været en spændende dag med en god og åben dialog, og vi er glade for, at politikerne tog sig tid til at mødes med os. Det er vigtigt, at vi får skabt nogle gode rammer for den grønne omstilling, som vi kan navigere i, så vi sikrer et konkurrencedygtigt landbrug", udtaler Henrik Nielsen, formand for Østjysk Landboforening i en fælles pressemeddelelse og fortsætter:

"Det er afgørende, at vi får en aftale på plads, der har bred politisk opbakning, så vi sikrer ejerskab og forankring og kan regne med, at det er den vej, vi skal – også i fremtiden".

Store udfordringer i udspillet

To af de store knaster i regeringens udspil er kravet om flere efterafgrøder og udtagningen af lavbundsjord, der skal finansieres gennem EU’s landbrugsstøtte.

"Flere efterafgrøder er en katastrofe for den enkelte landmand. Samtidig løser et ensidigt fokus på kvælstof ikke udfordringerne i vores fjorde. Det kræver helt nye og lokale tiltag og værktøjer, hvor afsættet er de udfordringer, der er lokalt i den enkelte fjord og oplandet", understreger Torben Povlsen, formand for Foreningen Centrovice og fortsætter:

"Udover flere efterafgrøder er det helt urimeligt, at regeringen lægger op til, at udtagningen af lavbundsjord skal finansieres gennem EU’s landbrugsstøtte. Det er som at fodre hunden med dens egen hale og er med til at skævvride konkurrencen i EU til skade for de danske landmænd. Der skal friske penge ind i aftalen. Vi har brug for en bred politisk aftale og et helt andet resultat, når forhandlingerne er afsluttet", slutter Torben Povlsen.

Også flere andre foreninger har kritiseret kravet om flere efterafgrøder, blandt andet Landbo Syd.

De ni foreninger bag Politisk Forum er: Familielandbruget Midtjylland, Foreningen Centrovice, Landboforeningen Kronjylland, Landboforeningen Midtjylland, Landboforeningen Odder-Skanderborg, Samsø Landboforening, Vejle-Fredericia Landboforening, Østjydsk Familielandbrug og Østjysk Landboforening.

Faktaboks

Politisk Forum er et netværk, der arbejder for at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for at drive landbrug i Danmark. Netværket består af formænd og næstformænd for de ni foreninger bag rådgivningsfirmaet Velas, som mødes 4-6 gange om året for at drøfte politiske emner og søge indflydelse på både nationalt, regionalt og lokalt plan. Politisk Forum repræsenterer mere end 5000 landmand på Fyn og i det midt- og østjyske.

Emneord Landbrugsaftale 2021

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.