Nyt biogasanlæg på vej mellem Vejen og Kolding tæt ved Esbjerg-motorvejen

En arbejdsgruppe har, på vegne af en større kreds af landmænd i det sydlige Trekantområde, arbejdet målbevidst siden starten af året med planer for etablering af et landmandsejet biogasanlæg. Og nu er planerne meget tæt på at kunne realiseres under selskabsnavnet 3-KNT Bioenergi.

En væsentlig opgave har været at finde en egnet placering, som både ligger tæt ved leverandørerne og tæt ved det overordnede vejnet. Samtidig er det også vigtigt at placeringen giver så begrænset med gener for naboerne som muligt.

Det skriver Kolding Herreds Landbrugsforening i en pressemeddelelse.

Det er derfor med stor tilfredshed at formanden for Styregruppen Niels Blem Sørensen, landmand ved Jordrup, nu kan meddele at der er fundet en velegnet placering i den østlige del af Vejen Kommune. Nærmere betegnet nord for Esbjerg motorvejen E20 ved afkørsel 66, nord for Lunderskov. Her vil det nye anlæg få udkørsel til Landevej 469 mellem Lunderskov og Grindsted om med det nærliggende tilslutningsanlæg få direkte adgang til motorvejsnettet.

- Vi mener i al beskedenhed at vi har fundet noget nær den perfekte placering som opfylder alle hovedhensyn for placering af et større energianlæg, udtaler Niels Blem Sørensen, og fortsætter - det er derfor med meget stor tilfredshed, at vi samtidig kan meddele at vi har indgået en optionsaftale med ejeren af jorden, som giver projektgruppen mulighed for at etablere et anlæg på placeringen, hvis de nødvendige myndighedstilladelser kan opnås. 

En væsentlig betingelse for at kunne opføre et biogasanlæg er, at kommunen er indstillet på at give de nødvendige tilladelser. Også her er arbejdsgruppen nået rigtig langt. Aksel Buchholt fra Linkogas AMBA, næstformand i arbejdsgruppen, udtaler:

- Vi har via vores eksisterende anlæg ved Lintrup i forvejen et rigtig godt samarbejde med Vejen Kommune. De gode kontakter har bevirket, at vi tidligt i processen har haft en tæt dialog med Vejen Kommune, som i deres klimaplan gerne ser et yderligere biogasanlæg i den østlige del af kommunen.

- Vores dialog med kommunen understøtter, at vi har fundet den helt rigtige placering, og kommunen har tilkendegivet, at de også politisk vil prioritere ansøgningen. Linkogas har i en årrække drevet et 100 pct landmandsejet biogasanlæg vest for Rødding. Selskabet har derfor en naturlig interesse i det nye landmandsejede biogasanlæg øst for Vejen med henblik på at opnå driftsmæssige fordele og synergier til gavn for både de eksisterende og de nye leverandører. 

Placering af et nyt biogasanlæg vækker ofte bekymring hos naboerne. Derfor var den første prioriterede opgave for formanden at gå rundt personligt og besøge de nærmeste naboer.

- Vi mener selv, vi har fundet en god placering, også ud fra nabohensyn, men vi er også godt klar over, at vi kommer med et stort energianlæg. Derfor er det vigtigt for os at signalere fra starten, at vi er et lokalt ejet selskab, og at vi prioriterer at være gode naboer. Vi ved, at særligt trafikken til og fra biogasanlæg normalt er blandt de største bekymringer for naboerne, og her ligger vi altså med en rigtig god placering direkte ud til det overordnede vejnet, fastslår Niels Blem Sørensen. 

De næste opgaver for arbejdsgruppen, som er nedsat af de lokale landboforeninger, leverandørforeningen og Linkogas, bliver at få de sidste detaljer omkring ejerforhold og finansiering på plads, sådan at der i starten af det nye år vil kunne indkaldes til et informationsmøde for de kommende leverandører. Parallelt med dette arbejder Vejen Kommune med myndighedstilladelserne, hvor der i denne proces forventes at blive afholdt et eller flere borgermøder. 
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.