Pas på skatten, når du bruger underleverandører

Når du har brug for en hjælpende hånd i bedriften, kan det være fristende at indgå aftale med en enkeltmandsvirksomhed – det være sig dansk eller udenlandsk - om, at ejeren udfører arbejdet for dig. På den måde slipper du for at opfylde de forpligtelser, der følger med at være arbejdsgiver. Det kan dog vise sig at være en dyr løsning, hvis skattevæsenet kigger forbi. 

Skattespecialist i SLF – Sønderjysk Landboforening – Lone Hauge giver fortæller her, hvad du skal være opmærksom på. 

Når du indgår aftale med en enkeltmandsvirksomhed om, at indehaveren skal udføre arbejde på din bedrift, vil skattevæsenet interessere sig for, om der i virkeligheden er tale om et ansættelsesforhold, og det er afgørende for dig, om det er et ansættelsesforhold eller ikke. 

Hæftelse for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Hvis skattevæsenet vurderer, at der er tale om ansættelsesforhold, kommer du til at hæfte for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Du synes måske, du har været i god tro. Men utallige afgørelser på området viser, at du hæfter, hvis skattevæsenet mener, der er tale om et ansættelsesforhold, og du ikke har indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag hos din underleverandør.

Hvis der er udført arbejde for 75.000 kr., vil det få følgende konsekvens:
 

Entreprisesum75.000 kr.
AM-bidrag 8%  6.000 kr.
A-skat 55% af 69.000 kr.37.950 kr. 
Efterbetaling af SKAT + AM-bidrag43.950 kr.

Det er altså ikke helt billigt, og det er uden betydning, om skattevæsenet også kunne kræve pengene op hos den person, der har arbejdet for dig, påpeger skattespecialist i SLF, Lone Hauge.

Til gengæld får du et krav mod den virksomhed, der har arbejdet for dig på 43.950 kr. svarende til efteropkrævningen på A-skat mv. Spørgsmålet er jo her, om du så kan få dine penge hjem. Det kan medføre ekstra udgifter til rådgiver og advokat at inddrive pengene.

Hvis skattevæsenet vurderer, der er tale om ansættelsesforhold, kan du ikke få fradrag for momsen på den faktura, du har modtaget, selvom du har betalt momsen. Der kan nemlig ikke godkendes momsfradrag, når momsen er opkrævet med urette.

Hvornår kan skattevæsenet tilsidesætte en aftale?

Udgangspunktet er, at det er skattevæsenet, der skal bevise, at du har indgået en aftale, som er et ansættelsesforhold. Desværre skal der ikke meget til for, at de har ført det bevis, og du i stedet skal bevise det modsatte. Følgende forhold spiller ind:

 • Det arbejde der udføres
 • Skriftlig kontrakt eller ikke
 • Hvem har den økonomiske risiko og er den reel
 • Hvor mange andre udfører virksomheden arbejde for
   

Det arbejde der udføres

Skattevæsenet har den opfattelse, at når det arbejde, der udføres, er en integreret del af virksomheden, så er udgangspunktet, at der er tale om ansættelsesforhold. Det betyder, at hvis der er tale om pasning af dyr, markarbejde, pelsning af mink mv. er risikoen for at blive anset for ansættelsesforhold stor. 

Er der tale om reparation og byggearbejde, vil risikoen ikke være så stor. I den forbindelse spiller det dog også ind, hvor mange andre landmænd mv., virksomheden arbejder for.

Skriftlig kontrakt 

Det er vigtigt, at der er lavet en skriftlig kontrakt. Kontrakten bør indeholde følgende:

 1. En fastsat entreprisesum for arbejdets udførelse.
 2. Klar afgrænsning af hvilke opgaver, der skal udføres herunder oplysning om, at virksomheden selv medbringer nødvendige maskiner.
 3. Oplysning om, at enkeltmandsvirksomheden selv er herre over, hvornår arbejdet laves, når bare det er færdigt til aftalt tidspunkt.
 4. Start- og seneste sluttidspunkt for arbejdet.
 5. Et punkt, der utvetydigt angiver, at enkeltmandsvirksomheden bærer den økonomiske risiko i forhold til arbejdets udførelse. Det kan være en bestemmelse om fradrag i den aftalte entreprisesum ved mangler og præcisering af, at der først sker afregning, når det udførte arbejde er kontrolleret.

Jo flere kunder virksomheden, du indgår aftale med har, jo bedre. Det taler nemlig for, at ejeren af virksomheden ikke er ansat hos dig. Hvor mange kunder, virksomheden bør have, er svært at give et entydigt svar på - men jo flere, desto bedre.

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Fra samme forening