Politisk eftermiddag om grøn omstilling på Grauballegaard Biogas

Grøn omstilling og grønne løsninger var på dagsordenen, da miljøminister Lea Wermelin og fødevareminister Rasmus Prehn lagde vejen forbi Grauballegaard Biogas mandag den 20. september.

Sammen med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg blev miljøminister Lea Wermelin og fødevareminister Rasmus Prehn vist rundt på det nyåbnede biogasanlæg Grauballegaard og fik indsigt i, hvordan det topmoderne anlæg nord for Silkeborg fungerer. Biogas er en af nøglerne til en bæredygtig fødevareproduktion og en del af løsningen på klimaudfordringerne. 

En stabil grøn fremtid

Folketingspolitikerne mødtes med repræsentanter fra de ni foreninger bag rådgivningsvirksomheden Velas, der havde inviteret til en dialog om grøn omstilling og produktion af bæredygtige fødevarer.

"Den grønne omstilling har været i gang i landbruget i mange år, og vi er nogle af de bedste til at producere bæredygtige fødevarer. Lige nu oplever vi dog, at investeringerne er gået i stå, da alle afventer den aftale, der skal tegne vores fremtid med både vækst og et mindre aftryk på klima, miljø og natur. Vi har brug for en bred aftale, der er robust og står sikkert på tværs af den politiske dagsorden", sagde Torben Povlsen, formand for L&F Centrovice, da han bød velkommen på vegne af de ni foreninger. 

Biogas en del af løsningen 

Landmand Mads Niær Kristensen står bag etableringen af Grauballegaard Biogas, der både aftager gylle fra egen griseproduktion og fra en række andre lokale landmænds dyrehold. Anlægget har ingen lugtgener, det er gravet ned, og der er pumpesystemer under jorden, hvor en del af gyllen transporteres, inden den kommer igennem biogasanlægget og bliver til energi. 

"Danske landmænd arbejder hver dag med tiltag inden for klima, miljø og biodiversitet, og vi forpligter os til at finde løsninger på alle tre områder. Vi vil den grønne omstilling, og vi har en række værktøjer, vi kan tage i brug og reducere CO2 med nu og her. Biogas er et godt eksempel, der både reducerer CO2-udledningen og mindsker udvaskningen af kvælstof fra gyllen, men vi kan ikke bære opgaven alene. Regeringen er nødt til at sætte penge af til den grønne omstilling, for at vi kan komme videre", sluttede Nis Hjort, formand for Vejle-Fredericia Landboforening. 
 

Faktaboks

Biogasanlægget:

  • reducerer metan-udslippet med op til 70 %
  • reducerer udledningen af CO2
  • afgasser gyllen, så næringsstofferne er i det rette forhold, når planterne efterfølgende skal optage den behandlede gylle på marken. 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.