Rådgivningsforløb fokuserer på øget afkast i kvægstalden
Syddansk Kvæg har sammen med landbrugsrådgivere fra SLF og LRS skabt et træningsforløb, der øger indtjening og overblik i kvægstalden. Ideen til Cash Cow blev skabt efter et fitnesscenter-forløb.

Cash Cow er et intensiv rådgivningsforløb bestående af 26 uger med tæt opfølgning og et målrettet program, hvor rådgivere fra Syddansk Kvæg, LRS (Landbrugsrådgivning Syd) og SLF (Sønderjysk Landboforening) hjælper landmanden med at udarbejde klare mål og indsatser for bedriften. 

"Ved at gå efter nogle specifikke mål vil vi kunne finde flere hundrede tusinde kr. på hver bedrift. Der vil være en tydelig dokumenteret effekt, for der, hvor man har fokus, der flytter man også noget, og vores landmænd vil gerne udfordres", siger udviklingschef i SLF, Anders Andersen. 

Det er vigtigt for forløbets succes, at landmanden går forrest og er med hele vejen:

"Landmanden og hele teamet på bedriften skal have ejerskab af forløbet. Landmanden skal kunne se sig selv i processen, for det er ham, der skal drive værket i hverdagen. Og så skal han have sine medarbejdere og omgivelser med på ideen. Motivationen er helt afgørende", pointerer udviklingschef i SLF, Anders Andersen. 

Fra fitness til stald

Cash Cow, som træningsforløbet hedder, er skabt efter samme model som et træningsforløb i fitnesscentret, fortæller Anders Andersen.  

"Min tanke gik på, om man ikke kunne lave et træningsforløb, som man gør i fitness, hvor man får lagt et forløb med indsatser omkring kost, træning og en instruktør, der hjælper dig, udfordrer dig og holder dig oppe på dine mål. Det kan man overføre til stalden", siger Anders Andersen. 

Derfor begyndte han sammen med teamet i Syddansk Kvæg, LRS og SLF at udvikle et forløb, som nu er mundet ud i Cash Cow – målrettet optimering. 

Skræddersyede indsatsområder

Under Cash Cow forløbet vil der først blive lavet en kort analyse af besætningen, og herefter vil landmand og rådgiver sammen udpege tre indsatsområder og derefter udarbejde en træningsplan med forbedringspotentialer. Indsatserne vil være områder, hvor landmanden målbart og forholdsvist hurtigt kan forøge indtjening og afkast. Det kan f.eks. være indenfor områder som celletal og mælk, dødelighed, medicinforbrug, foderforbrug, brug af teknologi eller uddannelse.  

Handlingsplanerne bliver skræddersyet, så de passer ind på bedriften i forhold til landmandens muligheder, udfordringer, begrænsning og medarbejderstab.

Inddragelse og motivation

Under processen er det vigtigt, at landmandens interessenter bliver involveret. Det kan være driftsleder, fodermester, dyrlæge, rådgivere, gårdråd, bank etc. Så de forstår planen og indgår som en del af strategien. Når der følges op og gøres status, er det ligeledes vigtigt, at flere af gårdens aktører deltager, så indsatsen forankres, og så alle kan se resultatet og er indforstået - også hvis der skal laves nye indsatsområder eller forløb.

Endelig skal rådgiveren være en god støtte og en hård træner hele vejen igennem:

"Som rådgivere er det vigtigt, at vi tør skubbe til landmanden og udfordre ham på flere områder. Måske vil vi også skulle fortælle ham nogle ting, som han ikke er så glad for at høre, men det kan være nødvendigt, hvis bedriften skal flyttes i positiv retning. Som rådgiver og træner kræver det, at du kan stå fast på din holdning og også holde landmanden fast på indsatserne", siger Anders Andersen og fortsætter:

"For alle kræver det blod, sved og tårer i en periode – men i sidste ende vil det også kunne måles på landmandens pengepung. Der er masser af potentiale, som ikke udnyttes optimalt", er Anders Andersen ret sikker på. 

Holdet er allerede i gang med at kontakte kunder, og de første forløb er sat i gang. Den enkelte landmand er også velkommen til at tage fat i en rådgiver, hvis træningsforløbet kunne være noget for hans bedrift.  

Læs mere om forløbet og om de enkelte rådgivere på her 
 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.