SLF formand opfordrer: Kom i gang med minivådområder
Hvis du etablerer minivådområder tager du ansvar og viser omtanke for miljøet, lyder det fra formand Christian Lund.

"Vi har en bunden opgave med at få reduceret kvælstofudledningen fra vores marker med kollektive virkemidler. I Landbrugspakken fra 2015 fik vi bl.a. lov til at gøde vores afgrøder i forhold til deres faktiske behov. Til gengæld skal kvælstoftilledning til vores kystnære farvande fra landbrugsarealer reduceres med ca. 7000 tons frem til 2021 via målrettede og kollektive virkemidler.

De målrettede virkemidler (efterafgrøder) står for ca. halvdelen af reduktionen, mens resten skal reduceres med kollektive virkemidler såsom minivådområder, kommunale vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter.

Mange af os synes nok, vi er hårdt spændt for med efterafgrøderne - især efter at regeringen og dens støttepartier fremrykkede efterafgrødekravet fra 2021 til 2020.

Timingen af det indgreb var rigtig dårlig, men det giver endnu mere grund til at vise, at vi både kan og vil nå i mål med de kollektive virkemidler, så det samlede mål kan nås.

Har du undersøgt, om der kan etableres et minivådområde på dine marker? Hvis ikke, så gå ind på Landmand.dk og se, om der er potentielle muligheder.

Hvis du etablerer et minivådområde, tager du ansvar og viser synlig omtanke for miljøet, samtidig med, at du får skabt en fin oase, der øger herlighedsværdien og biodiversiteten på din ejendom.

Der er 100 % tilskud til etablering af anlægget, og i de fleste tilfælde en arealkompensation oveni. Samtidig kan der stadig søges grundbetaling på arealet. Alle tvivlsspørgsmål omkring afsyning og udbetaling er afklaret, så der er ikke så meget at betænke sig på", lyder opfordringen fra Christian Lund, formand i SLF. 
 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.