SLF formand: "Tillykke til Mette Frederiksen"

SLF's formand Christian Lund ønsker Mette Frederiksen tillykke med den ny regeringsaftale.

"Der er god grund til at ønske Mette Frederiksen tillykke med den nye regeringsaftale, hvor hun får mulighed for at danne en socialdemokratisk mindretalsregering. Rød blok vandt valget, men med en partisammensætning, som på en del punkter har meget forskellige synspunkter. 

Dygtigt politisk håndværk

Derfor har det krævet dygtigt politisk håndværk fra Mette Frederiksens side at lande et brugbart regeringsgrundlag. Et grundlag, som på en gang kan give den nye retning for Danmark på velfærd, klima og mindre ulighed, hvilket rød blok er gået til valg på. Men samtidig giver den socialdemokratiske mindretalsregering mulighed for at føre en fleksibel politik i forhold til tidligere aftaler med blå blok vedrørende en række forhold. 

Regeringsaftalen er hensigtserklæringer

Når jeg ser lidt nærmere på regeringsgrundlaget, må jeg dog konstatere, at der langt hen ad vejen er tale om hensigtserklæringer, som først skal udmøntes konkret, når regeringen er tiltrådt. Derfor påhviler der os i landboorganisationerne en bunden politisk opgave med at sikre, at disse hensigtserklæringer bliver til politiske løsninger, vi kan leve med. 

Målrettet skattestigning bekymrer

Et af forslagene går ud på, at målrettede skattestigninger skal finansiere den nye retning på velfærd, klima og mindre ulighed. Her vil jeg gerne slå fast, at vi i landbruget bestemt ikke har mulighed for at løfte øgede skatter og afgifter. Ikke mindst de meget tyngende afgifter vi bærer, uanset om vi tjener penge eller ej. De er dræbende for initiativ og økonomi i vores erhverv. 

Forøgelse af arve- og gaveafgift ved generationsskifter uheldig 

En af de få konkrete ting, som ligger i aftalen er, at gave- og arveafgiften ved overdragelse af familievirksomheder - herunder landbrugsejendomme - igen skal øges fra 5 % til 15 %. Det har vi overhovedet ikke brug for i landbruget, hvor generationsskiftet kører meget langsomt. Vi har ikke brug for skat på generationsskifte, hvis vi skal holde hjulene i gang og skabe produktion og velstand til at finansiere den nye velfærd, som den nye regering arbejder for. 

Der bliver et stort politisk arbejde i at forklare den nye regering, at vi i landbruget rigtig gerne vil bidrage, og at vi er klar. Men vi skal have de rigtige rammebetingelser, for at vi kan fastholde og udvikle produktion og økonomi.  

Vi ser frem til opgaven, og ønsker den nye regering velkommen". 
 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.