Sol- og vindenergi – hvad skal du være opmærksom på ved udlejning af jord?
Overvejer du, om du skal leje jord ud til vindmølle- og solcelleprojekter? SLF har samlet en række spørgsmål, du skal forholde dig til i den sammenhæng.

Som et led i den grønne omstilling er det blevet meget udbredt, at der laves vindmølle- og solcelleprojekter rundt omkring i det danske land. Det kan være en god forretning at indgå i sådanne projekter, og man kan få i engangsbeløb eller løbende lejeindtægt for den jord, der udlejes til projekterne. Men er det nok

Fuldmagt til byggeansøgning

Nogle projektudbydere møder de lodsejere, der skal udleje jord til deres projekt med en fuldmagtserklæring, der giver projektudbyder fuldmagt og eneret til at ansøge om byggetilladelse til vindmøller omfattet af lokalplaner i op til tre år. Er det en klog beslutning at underskrive sådan en byggetilladelse, eller kunne der være andre løsninger, der ville være bedre for den enkelte lodsejer? 
Hvis man vælger at skrive under på fuldmagtserklæringen, hvad er det så værd for projektet? Det er i hvert fald nogle af de spørgsmål, man bør stille sig selv, inden man skriver under.

Den skattemæssige behandling af lejen

Indtægter ved udlejning af jord er skattepligtige. Modtager man løbende en leje for jorden, bliver den årlige lejeindtægt beskattet på samme måde som forpagtningsindtægter i almindelig forstand.

Hvis man får en engangsbetaling ved indgåelse af lejeaftalen skal den periodiseres over hele lejeperioden. Men hvad sker, hvis man sælger sin ejendom, inden lejeperioden er udløbet? 

Betydning for vurderingen

Udlejning af jord til vindmølle- og solcelleprojekter kan have store konsekvenser for bedømmelsen af, om ejendommen fortsat kan have status som landbrugsejendom rent vurderingsmæssigt og for selve vurderingen af jorden. Det kan medføre forøgede ejendomsskatter. Er der taget tilstrækkeligt højde for det i lejekontrakten?

Betydning i relation til fremtidigt salg

En ændret bedømmelse af ejendommen kan også få betydning i forhold til beregning af fortjeneste ved salg af ejendommen, idet en ændret bedømmelse af ejendommen kan betyde en væsentlig forøgelse af den fortjeneste, der skal beskattes ved et salg.
Hvad betyder det i det hele taget for ejendommens handelsværdi, at der er indgået en længevarende aftale om udlejning af ejendommen, og at ejendomsskatterne er forøget?

Andre spørgsmål man kan stille:

  • Vil der kunne opnås EU-tilskud til de arealer, der er udlejet til vindmølle- og solcelleprojekter?
  • Tæller arealet med som harmoniareal?
  • Har det konsekvenser i forhold til kreditgivning på ejendommen?

Ovenstående er bare nogle af de spørgsmål man bør stille, inden man indgår aftale om udlejning af sin jord til vindmølle- og solcelleprojekter.

SLF opfordre til at søge rådgivning inden der skrives under på noget. 
 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.