Tilskud til landmænd der fremmer naturen
Skovrejsning, pleje af græs, etablering af vandhuller - det er bare et udpluk af de naturforbedringer, som landmænd lige nu kan søge om tilskud til.

Et eksempel er tilskuddet, man kan opnå, hvis man har marker nær ved sårbar natur og vel at mærke forvandler disse marker til natur. Så er man nemlig med til at skabe bufferzoner, der beskytter og skaber sammenhæng mellem den sårbare natur.

Torben Due fra Egtved fik ved den seneste ansøgningsrunde tilsagn om tilskud på 400.000 kr. for at lade 27 hektar ekstensivere. 

Hans marker ligger i det kuperede landskab omkring Egtved Å og Vejle Å, og hans arealer skaber nu sammenhæng mellem sårbare naturtyper i området.

Det føles som en gave

Da han i slutningen af 2017 overtog ejendommen i det naturskønne område, vidste han selvsagt ingenting om tilskudsordningen. Han blev ved et tilfælde opmærksom på muligheden, og miljø- og naturrådgiver Lisbeth Gliese fra Sagro udarbejdede på hans vegne en ansøgning.

"Det er da en gave, og det føles helt vildt! Jeg var også heldig, at tilskuddet til yngre landmænd blev hævet, lige før jeg etablerede mig, så det har givet en bedre start", siger han.

Vilkårene for støttekronerne er, at det tinglyses på ejendommen, at det er slut med plov og sprøjte for evigt. Det har Torben ikke svært ved at indstille sig på, for han har valgt at fortsætte den afgræsning, som også den tidligere ejer stod for. 

Nu bliver det økonomisk muligt for ham at fremskynde en udvikling, hvor han udvider sin besætning og ser sig om efter naboarealer, hvor der er brug for afgræsning. 

"Jeg er ret populær hos Vejle Kommune, fordi jeg er så ung", konstaterer han med et smil. Kommunen har planer om mere natur, og Torben Due vil ikke være bleg for på sigt at afgræsse 100 ha. I den sammenhæng er det rart at have en buffer til køb af dyr.

Torben Due er uddannet som landmand og agrarøkonom og driver i et deltidslandbrug med en besætning bestående af 16 anguskøer med opdræt.
 

Faktaboks

Fakta om tilskud til sammenhængende natur:

Tilskuddet, som Torben Due har fået, består af en engangsudbetaling, og beløbet afhænger af størrelse og tidligere anvendelse af arealet. Tilsagnsarealet skal minimum være 1 ha stort. Det skal befinde sig inden for særligt udpegede Natura 2000-områder. Den nye ansøgningsperiode slutter 5. august.

Jord i omdrift / høj sats: 55.000 kr.Permanent græs / mellem sats: 28.000 kr.Naturarealer / lav sats: 4.500 kr. (udbetales som deminimis)

Andre ordninger:

  • Pleje af naturarealer: Ansøgningsperiode slutter 23. august.
  • Læhegn og småbeplantninger: Ansøgningsperiode slutter 2. september
  • Privat skovrejsning: Ansøgningsperiode slutter 30. august.
  • Rydning og forberedelse til græsning i Natura 2000-områder (hegning m.m.) Ansøgningsperiode 2. august til 17. september.
  • Fastholdelse af vådområder (20-årige tilsagn): Ansøgningsperiode slutter 31. august.
  • Tilskud til etablering af vandhuller: Ansøgningsperiode slutter 31. januar. 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.