Væk er fagligheden og de brede forlig
"Landbruget er blevet syndebuk, og jeg frygter, at de politiske venner forsvinder. Men vi vil ikke være syndebuk, men en del af løsningen", siger formand for LandboSyd, Mogens Dall.

"Når vi i landbruget her i 2020 skal i gang med at placere erhvervet i forhold til en kommende udmøntning af den nye klimalovgivning, er udgangspunktet blevet mere end svært.

Vi har venner i landbruget – og vi har nogle, der ikke vil os det godt. Jeg kan kun håbe på, at vores nye regering vil leve op til de flotte ord, der blev fremsat på delegeretmødet i november. For lige nu kan man frygte, at vores politiske venner forsvinder stille og roligt – og det samme gør en række interesseorganisationer, som ikke længere behøver landbruget for at komme igennem med deres politiske budskaber.

Dermed er vi i landbruget i løbet af få måneder blevet rykket tilbage til start. Da Karen Hækkerup blev udpeget som nye direktør for Landbrug & Fødevarer, var det et foreløbigt højdepunkt for en ny politisk linje. Med sig til Landbrug & Fødevarer tog hun medarbejdere med rødder i Socialdemokratiet og med kendskab til de indre kampe i partiet med miljø og natur på den ene side og fagbevægelsen og arbejdspladser på den anden.

Markant ændret politisk billede

For et år siden forsvandt Karen Hækkerup, og efter den største røde valgsejr i mange år er natur, miljø og klima nu kommet allerøverst på dagsordenen. Det er nye tider.

Socialdemokratiet kan som regeringsparti skaffe sig et flertal udelukkende med støtte fra SF, de radikale og Enhedslisten, og det har ændret det politiske billede markant. Men det er jo ikke så overraskende – valgresultatet taler sit tydelige sprog.

Helt konkret har landbruget oplevet fem store indgreb, som er tydelige signaler om en ny politisk retning: Flere efterafgrøder, lavere handyrpræmie til mange producenter, flere kunstige og modificerede vandløb udpeget som naturlige, begrænsninger i adgangen til praktikpladser for unge fra lande uden for EU og sidst et stop for at pløje, gøde og sprøjte i paragraf 3 områder.

Væk er løfterne

Alene tredoblingen af efterafgrøderne allerede her fra 2020 koster landbruget 125 mio. kroner årligt og vil gøre grønne vintersædsmarker til sorte vintermarker med risiko for større udvaskning. Det vurderes, at indgrebet i paragraf 3 områderne vil koste 1,5 mia. kr. og fører til et stop med at drive og naturpleje 37.000 hektar engarealer.

Væk er løftet om brede forlig. Væk er beslutninger truffet på et fagligt funderet grundlag. Væk er realitetssansen.

Jeg frygter fortsættelsen her i 2020, og jeg kan kun opfordre regeringen til at leve op til de flotte ord og skabe brede forlig, finder faglige løsninger og respektere, at et aktivt landbrug yder en stor indsats til gavn for dansk økonomi, for væksten og for natur og miljø samt klima", lyder det fra Mogens Dall, formand for LandboSyd.
 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.