"Vi skal bruge medlemmer og kontingenter for at få tingene gjort"
På Familielandbruget Sydvests generalforsamling 9. marts, talte formand Henrik Berthelsen om vigtigheden af at få nye medlemmer til foreningen. 

Bestyrelsen blev genvalgt og Henrik Bertelsen fortsætter som formand. Her er et uddrag fra formandens beretning:

»Vi skal huske at fortælle de gode historier. Det er så vigtigt, og vi har faktisk mange at fortælle. Et lysende eksempel på en god historie, er vores vision om at være klimaneutrale i 2050. Det tog fuldstændig teten fra vores kritikere i valgkampen«, sagde formand Henrik berthelsen og fortsatte: 

»Selvfølgelig bliver det ikke nemt at blive klimaneutrale i landbrugsproduktionen. Der skal forskes massivt på klimaområdet, fra vores side og i resten af samfundet. Klimaet skal tænkes ind i alt, hvad vi gør og alt, hvad vi forsker i. En uundgåelig del af løsningen er udtagning af kulstofholdige jorder, også kaldet lavbundsarealer. Ifølge beregninger står de 100.000 hektar - eller hvor mange lavbundsarealer, vi nu har - for ca. 40 pct. af den samlede CO2 udledning fra dansk planteproduktion«, sagde han. 

Familielandbruget gør en forskel

»På mange måder går det godt i Familielandbruget. Vi påvirker beslutninger og vi får ting igennem. Men vi mister medlemmer i foreningerne. Det er ikke fordi, at medlemmer melder sig ud i utilfredshed, men fordi de holder med at have landbrug. Og der kommer ikke nok nye til. Vi har ellers mange ting i gang for at øge vores synlighed, skaffe attraktive rabatordninger og lave politik, der gavner landbruget. Jeg har talt med potentielle medlemmer, hvor dieselrabatten alene kunne dække deres kontingent. I hvert fald de første to år, hvor vi har halv pris på kontingentet. Men det fik dem ikke til at melde sig ind«, lød det fra formanden som forsatte:

»Måske er det bare ikke rigtig in, at være medlem af foreninger? Og indsatsen sker jo alligevel, så længe naboen betaler. Men sådan er det ikke. Vi skal bruge medlemmer og kontingenter for at få tingene gjort«, sagde Henrik Berthelsen og pegede på at det heller ikke er ligegyldigt hvilken forening man melder sig ind i. 

»Lad mig give nogle eksempler: Da vi drøftede nye finansieringsmuligheder i landbruget, var det Familielandbruget, der bragte pantebrevsmodellen på banen og fik den gennemført. I forhold til det nye ejendomsvurderingssystem, har Familielandbruget sat fokus på risikoen for omvurdering af små landbrug, fra landbrug til beboelse, og fået L&F med på den indsats. Jeg kan også nævne den nye CAP-reform, hvor Familielandbruget har fået bruttoarealmodellen på dagsordenen. Modellen kan gøre det mere enkelt at håndtere enkeltbetalingsordninger, kontroller m.m«, sagde formanden og fortsatte: 

»Det er for øvrigt også Familielandbruget, der i den sammenhæng har fokus på omfordelingsstøtten. Den kan udligne nogle af de skævheder, der er i systemet, til gavn for mange mindre landbrug. Der er mange eksempler, hvor Familielandbruget er enige med L&F, men har et lidt andet fokus og prioriterer lidt anderledes. Hvis Familielandbruget ikke er der, med en vis styrke, er jeg overbevist om, at noget går tabt«, sluttede Henrik Berthelsen. 

På generalforsamlingen blev der uddelt egetræer til de 60 fremmødte, som kan plantes derhjemme som et klimavenligt symbol.

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.