Landmænd advarer efter dom: Vi ejer ikke vores oplagte korn

Fire landmænd føler deres ejendomsret og retssikkerhed knægtet efter dom om oplagt korn i BMG-sag. Nu advarer de resten af branchen: Pas på med at lægge korn op.

Alle ryster på hovedet, da spørgsmålet bliver stillet.

Ingen af de fire forsamlede tidligere BMG-landmænd kunne drømme om at lægge korn op i en foderstof.

"Vi skal have pengene, før der tippes", lyder det samstemmende.

"Og vi kan blive nødt til at bygge siloer til hele vores avl".

Landmændene har det til fælles, at de alle var kunder hos den private kornhandler BMG i Randers.

Siden de i januar 2019 fik et chok over selskabets pludselige konkurs, da en nu tidligere direktør blev afsløret i årelang manipulation af regnskaberne, fik landmændene endnu en grim overraskselse, da de opdagede, at det oplagte korn, de troede de kunne hente i konkursboet, viste sig at være solgt.

Da startede en nu to år lang kamp for at få stadfæstet retten til deres oplagte korn og raps. Men forleden gik en dom ved retten i Randers dem direkte imod.

Kristian Søberg fik ikke medhold i, at han skulle have udleveret sine 179 ton oplagt hvede fra BMG-konkursboet, selv om BMG ved konkursen ejede større mængder af korn.

Ej heller havde landmanden ifølge byretten ret til at få pengene i stedet.

Handler om principper

Hver især har de fire landmænd tabt nogle hundrede tusinde kroner på de oplagte varer. Alle understreger, at det knap så meget handler om beløbene, som det principielle.

"Vi ved, at vi ved at køre sagerne kan smide gode penge efter dårlige. Men vi følte, at vi blev nødt til at gøre det, da sagen er meget principiel for alle landmænd i Danmark", forklarer Otto Gasmann.

"Vi mener jo, at når man har indgået en aftale om oplægning af korn, har man lejet et lager. Der er ikke indgået købsaftale. Du kan ikke få dit eget korn igen, men en tilsvarende mængde, hvilket jo også står i foderstoffernes egne betingelser", siger Glen Nikolajsen.

"BMG har solgt noget, der ikke tilhørte BMG. Og konkursboet nægter at anerkende, at det var vores. Det er meget udansk".


Kristian Søberg er landmand ved Harlev. Han havde 179 ton korn oplagt ved BMG ved konkursen. Han har siden sagtsøgt BMG-koncernen for at få udleveret kornet eller få udbetalt 363.000 kr.

Handlet eller oplagt?

Kristian Søberg har anket dommen for at få en ny vurdering i Vestre Landsret.

"Hvis dommen skal tages for pålydende og bliver stadfæstet, vil det betyde, at grovvaren selv kan sætte prisen fremadrettet. For så har man jo reelt handlet kornet, når man indleverer det", mener Kristian Søberg og understreger:

"Så medmindre landmændene er ligeglade med deres penge og risikoen, vil vi alle skulle til at bygge flere siloer og løbende sælge vores korn", mener han og de øvrige samstemmer.

Vil bevare dansk model

Medlem af primærbestyrelsen i L&F Povl Fritzner har støttet gruppen siden konkursen, omend han fortsat selv lægger korn op hos DLG.

"Vi stoler på den danske model, og vores arbejde går ud på, at vi skal styrke grovvaremodellen. Men kapitalapparatet i grovvaren vil bryde sammen, hvis landmændene forlanger betaling med det samme", forklarer han om det, som gruppen frygter kan blive konsekvensen af den nye rets-fortolkning.

"Sådan vil det jo være, hvis vi ikke får ret i, at oplagt korn tilhører landmanden", supplerer Kristian Søberg.

Alle mener de, at dommen er helt forkert set i forhold til tidligere domme om oplagt korn.

"Når vi har kunnet fremlægge skattedomme, der viser, at korn ikke skal være individualiseret, så begriber vi ikke, at man kan komme til konklusionen her", forklarer Otto Gasmann.

Landmændene understreger, at de tidligere har kunnet bruge oplagsbeviser som sikkerhed for banklån. Men de forstår udmærket godt, hvis bankerne vil stoppe den praksis.

"Bankerne vil jo ikke kunne regne oplagt korn for andet end 0 kroner, når der ikke er sikkerhed for det", konstaterer Glen Nikolajsen.

Han og de øvrige føler sig ladt i stikken, fordi de ikke har kunnet få støtte i deres sag fra branchen og kollegerne.

"Vi begriber ikke, hvorfor branchen og organisationerne ikke bakker os op. Det er både grovvarerne, Dakofa og Landbrug & Fødevarer. Jeg sav- ner ordentlighed", siger Glen Nikolajsen.


Glen Nikolajsen er landmand ved Randers. Han havde 66 ton raps lagt op hos BMG. Har personligt tabt 250.000 kr. 

Kurator om dom: Der var intet af Søbergs korn i konkursboet

Advokat Torben Korsager er udpeget som en af tre kuratorer af skifteretten til at rydde op i BMGs udeståender. Han har afvist landmændenes krav om at få udleveret deres oplagte korn og har også ført sagen for konkursboet mod Kristian Søberg i retten.

- Hvorfor kan Kristian Søberg ikke få udleveret sit korn?

"Der var ikke noget af Søbergs korn i konkursboet, og så kan han heller ikke få noget udleveret. Det var blevet solgt af BMG før konkursen".

- Hvilken retsstilling efterlader det ham i ?

"Det efterlader ham desværre med, at han er henvist til at anmelde sit økonomiske krav i konkursboet og få dividende på linje med alle de andre kreditorer".

- Der var noget korn på lager. Hvem tilhørte det?

"Det var korn, der var solgt af andre landmænd, uden at det var på oplagsvilkår".

- Så der var ikke oplagt korn til stede overhovedet?

"Nej".

- Der var jo flere, der havde oplagt korn. Det burde vel være der?

"Dommen fra byretten lægger til grund, at aftalen mellem Søberg og BMG var, at BMG kunne disponere over kornet. Under alle omstændigheder havde BMG solgt kornet før konkursen".

- Så BMG har ikke overholdt aftalen om at have kornet liggende?

"Efter konkursboets og rettens opfattelse står der i kontrakten, at BMG kunne disponere og sælge kornet. Man har ikke været forpligtet til at bevare kornet i oplæg, men man kunne sælge det, man havde købt og fået på lager".

- Gælder det alle de sager, der er på vej i forhold til oplagt korn?

"For dem, jeg har kendskab til, ja".

- Når landmændene mener, det ligner hæleri, hvad tænker du så?

"Det tænker jeg ikke, der er grundlæg for".

- Er det ikke lidt smart, at alt det korn, der lå tilbage, var BMGs og ikke landmændenes?

"Sådan var situationen".

- Hvad betyder den her sag for retsstillingen for danske landmænd med oplagt korn?

"Det vil jeg ikke spekulere i. Nu må vi se, hvad landsretten siger".

Faktaboks

BMG-sagen med dens mange udløbere

Det var et chok for både virksomhed og kunder, da BMG pludselig kollapsede, fordi den ellers velansete Jens Møller Lund havde begået manipulationer i kornhandelsselskabets regnskaber.

 • Januar 2019: En torsdag i januar dukkede nogle forhold op i BMG-regnskaberne, der krævede undersøgelse. Hurtigt stod det klart, at ejer og direktør Jens Møller Lund havde manipuleret i regnskaberne for Randers-selskabet. Han blev søndag bortvist, kort før der blev udsendt orientering til kunder og presse. Mandag 28. januar blev selskabet erklæret konkurs efter egen begæring.
 • Februar 2019: Efter konkursen melder en hel række af landmænd sig hurtigt som kreditorer i boet efter BMG. De har tabt flere hundrede tusinde kroner, enkelte millioner, på konkursen. Udsigterne til at få dækket tab er dog ringe, melder kuratorerne, Søren Christensen Volder og Torben Korsager.
 • Januar 2021: Efter næsten to års efterforskning kunne Østjyllands Politi melde, at de har sigtet flere personer i BMG-sagen. Jens Møller Lund erkendte hurtigt, at han havde manipuleret i regnskaberne og undskyldte for konsekvenserne. Det er dog ikke det samme som at erkende sig skyldig i at have overtrådt straffeloven. Sagen efterforskes stadig.
 • Efteråret 2022: Ifølge kuratorerne i konkursboet fik Jens Møller Lund alt for frit spil som superbruger og ansvarlig for regnskaberne i BMG. Kontrollen fra revisor og bestyrelse var for slap - og det medførte i 2020, at de og også bankforbindelsen Spar Nord anlagde erstatningssager mod revisor og bestyrelse. Sagerne er først berammet til at foregå i efteråret 2022. Vinder konkursboet sagerne om ansvar, vil provenuet fra retssagerne gå til betaling af kreditorernes tilgodehavender. Lige nu er der samlet over 20 mio. kr. sammen i boet, der dog først skal dække omkostningerne ved at gøre boet op. Til sammenligning er der krav fra kreditorer på næsten 200 mio. kr.

To spor for BMG-sager:

 • Der er to spor i landmændenes krav mod BMG-boet:
 • 3 sager, herunder Kristian Søbergs, har forlangt oplagt korn udleveret fra boet som separatistvarer.
 • Derudover er der 9 sager mod tredjemand, dvs. købere af korn og raps fra BMG.
 • Der var oplagt en hel del raps i BMG, men ved konkursen lå der intet på lager.
 • De ni sager kræver derfor erstatning af rapsmøller og et malteri for at have købt hælervarer fra BMG.
 • I alt er der 11 landmænd med samlet 12 sager.
 • En række andre landmænd havde oplagt korn ved konkurstidspunktet, men har besluttet ikke at gå videre med sagerne. 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle