Landmænd får grønt lys til gruppesøgsmål om havvindmøller

Retten har godkendt, at landmænd kan sagsøge energi.dk i sag om havvindmøller i Vesterhavet.

En række landmænd har nu fået rettens godkendelse for, at de i fællesskab kan føre sag mod energinet.dk i sag om havvindmølleparker i Vesterhavet.

De landmænd, der rammes af såkaldte Vesterhav Nord og Vesterhav Syd kan altså nu se frem til at få rettens vurdering af, om energinet.dk kompenserer lodsejerne i rimelig grad, fortæller Kristian Gade i en pressemeddelelse fra tre landboforeninger, der har hjulpet landmændene.

"Vi har nu fået rettens ord for, at det gruppesøgsmål vi har rejst mod energinet.dk, vedrørende Vesterhav Nord og Vesterhav Syd er blevet godkendt", udtaler Kristian Gade på vegne af Holstebro Struer Landboforening, Lemvigegnens Landboforening og Vestjysk Landboforening.

"Vi har rejst gruppesøgsmål mod energinet.dk, da vi ikke vil acceptere fravigelse fra gæsteprincippet, når der nedlægges kabel fra de to havvindmølleparker – Vesterhav Nord og Vesterhav Syd på vore marker", siger han og tilføjer:

"Vi har i vores gruppesøgsmål gjort gældende, at bliver udfaldet af en lignende problemstilling ved Krigers Flak, at lodsejerne kompenseres for afvigelse for gæsteprincippet, ja så skal det også være gældende for os".

Advokat for landmændene er Søren Nørgaard Sørensen, der er specialist i ekspropriationer. Han har tidligere opfordret landmændene til at "sætte foden ned og skubbe lidt".

Kristian Gade erkender, at sagen er kompliceret. Men i bund og grund handler det om, at landmændene står til at blive kompenseret for dårligt, siger han.

"I bund og grund drejer det sig om, at blive erstattet for de tab, nedlæggelse af kæmpe elkabler på vore marker vil medføre nu og ikke mindst på lang sigt. Omkostningerne til at få flyttet disse kabler er så store, at vi ikke har fremtidige udviklingsmuligheder hvor disse kabler er placeret".

Plads til flere i retssag

Gruppesøgsmålet er rejst af de tre landboforeninger Lemvig egnens, Vestjysk og Holstebro Struer sammen med en lang række lodsejere. Søren Nørgaard Sørensen fra advokatfirmaet HjulmandKaptain fører sagen på vegne af foreningerne.

Hvis man som lodsejer bliver ramt - og ikke har lavet en frivillig aftale med energinet.dk - kan man endnu nå at komme med i gruppesøgsmålet. Det kræver dog at disse lodsejere henvender sig til deres landboforening inden den 22. november, udtaler Kristian Gade.

De to havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord medfører, at der lægges 48 km hhv. 35 km elkabler ind til hhv Stoutrup og Idomlund syd for Holstebro.

Fra Idomlund til grænsen etableres en ’el-motorvej’ i form af ca. 170 km højspændingsforbindelse med 35 m høje master.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle