Landmænd jubler: Jagtstop på kronvildt ophævet

I to år har klovbærende vildt været fredet i Boris Skydeterræn. Det har været til stor gene for naboerne til Forsvarets arealer. 

Det vækker enorm glæde hos vestjyske landmænd, at et midlertidig stop for jagt på først og fremmest kronvildt på Borris Skydeterræn er blevet ophævet. Ikke mindst hos de landmænd, som har mistet afgrøder for flere hundrede tusinde kroner til det forslugne vildt.

- Vi glæder os over, at Forsvaret har reageret på vores og naboers bekymringer vedrørende jagtstop ved Borris Skydeterræn. Denne imødekommelse fra Forsvarets side er afgørende, da det har haft betydelige konsekvenser for områdets lodsejere, siger Leif Hølledig Nørgaard, der er formand for foreningen Task Force Vildt, i en pressemeddelelse

I forbindelse med, at Forsvarsministeriet har meddelt, at man ophæver jagtforbuddet på klovbærende vildt i Borris Skydeterræn, giver man dog også som begrundelse, at man ”ikke ønsker, at naboerne til skydeterrænet påvirkes negativt af projektet”.

Det er de rigtigt glade for hos Task Force Vildt, der består af repræsentanter fra Holstebro Struer Landboforening, Herning-Ikast Landboforening, Sydvestjysk Landboforening, Jysk Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, Vestjysk, Landboforeningen Midtjylland samt Fjordland. Sammen repræsenterer de over 7.250 medlemmer fra et stort geografisk område i Jylland. 

Skydeterrænet er på 4.743 hektar og har Danmarks største bestand af råvildt og kronvildt. 

Jagtstoppet på klovbærende vildt i skydeterrænet blev indført som en midlertidig forsøgsordning i marts 2022 for at udvikle naturen i Borris Skydeterræn. Dengang var det meningen, at projektet skulle vare i tre år, men nu skal kronvildtet altså igen kigge sig over skuldrene.

Dyrt at have på kost

Den hidtidige indførelse af jagtforbud på klovbærende havde store konsekvenser for de omkringliggende gårde, hvor flere landmænd og lodsejere indtil videre har oplevet skader på afgrøder for mere end 100.000 kroner om året.

Derfor gik man i Task Force Vildt i dialog med relevante myndigheder og interesseorganisationer samt skrev et åbent brev til Forsvarsministeriet.

Den vedholdende dialog har nu givet resultater, skriver foreningerne.

Forsvaret skriver derudover i deres høringsskrivelse, at de ønsker at udforme en plan for bæredygtig krondyrsforvaltning som skal sendes i høring. Task Force Vildt ser denne åbenhed og inddragelse som endnu et resultat af deres arbejde for at skabe dialog imellem lodsejere omkring området og Forsvaret. 

- Denne sag understreger vigtigheden af at inddrage relevante parter i beslutningsprocessen. Det er positivt at se, at Forsvaret nu også planlægger at udarbejde en bæredygtig strategi for krondyrsforvaltning. Vi ser frem til at blive hørt i den kommende proces og værdsætter initiativet til at adressere denne problematik, udtaler Kåre Flye Andersen, der er næstformand i Task Force Vildt.

Emneord

Fremhævet

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle