Landmænd med fastforrentede lån får uventet mulighed for gældspleje

Rentestigning og kursfald på grund af coronakrisen giver landmænd med fastforrentede lån en hel uventet mulighed for gældspleje.

Landmænd med 30-årige fastforrentede lån med renter på enten 0,5 procent eller en procent kan med fordel konvertere lånene. Beregninger fra Seges viser, at man alt afhængig af lånetyper kan reducerer restgælden med mellem 5,75 og 10,75 procent.

"Corona-virussen har store negative konsekvenser for vores samfund og verdensøkonomien. Vi ser ind i lavere vækst, stigende ledighed og risiko for deflation. Også de finansielle markeder er kraftigt påvirket med faldende aktiekurser og højere renter", siger erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Seges.

"Selv om det er en dyster baggrund, er man både som almindelig boligejer og som virksomhedsleder nødt til at tage bestik af situationen, og eventuelt afbøde virkningerne med aktiv finansiel styring og gældspleje, hvis der er mulighed for det. Det gælder også landbrugsvirksomheder", siger Klaus Kaiser.

MULIGHEDERNE

Ved konvertering af 0,5 procent eller 1 procent fastforrentede lån, er det muligt at reducere restgælden med ca. 5,75-10,75 procent. Det svarer til ca. 575.000 og 1.075.000 kr. på et lån på 10 mio. kr.

På grund af de nuværende markedsvilkår oplever fastforrentede lån høje likviditets- og optionspræmier. Det gør, at en opkonvertering til et fastforrentet 2 procent lån ikke er så gunstigt som under normale markedsforhold.

Hvis økonomien igen stabiliseres med en ”normalisering” af præmier og renter, kan det igen være muligt at optage et fastforrentet 1 % eller 0,5 % lån til fordelagtige kurser.

Hvis låntager har forventning om et sådant scenarie, vil det være muligt at foretage en restgældsreduktion ved nuværende kurser og omlægge til variabel forrentet lån i en periode, for derefter at vende tilbage til udgangspunktet.

Hvis perioden skønnes at være kortvarig – for eksempel under 1 år – er det mest hensigtsmæssigt at omlægge til et CIBOR6M lån (eller CITA-lån), da det kan omlægges uden stor risiko for kurstab, lyder opfordringen fra Seges.

FALDER RENTEN IGEN

Ingen kan vide, om renten vil falde igen, men i øjeblikket stiger renten på realkreditobligationer, da de er ramt af ekstraordinær uro. Det har betydet, at investorerne kræver en likviditets- og optionspræmie for at købe obligationerne. Det rammer især fastforrentede obligationer tæt på kurs 100, da prisen på lånenes indbyggede option - der giver låntager mulighed for at indfri lånet til kurs 100 hvert kvartal – er steget. I praksis er der observeret, at præmien falder, desto længere kursen kommer fra kurs 100, og værdien af optionen falder. Det betyder, 2 % obligationen ved en normalisering ikke forventes at falde så meget i kurs ved rentestigning, som under normale forhold.

Læs Notatet på landbrugsinfo.dk, hvor man også kan se beregninger på, hvad omlægningen vil betyde for forskellige låntyper.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle