Landmænd med vådområder kan søge om jordfordeling fra 1. april

Først til mølle: Fra 1. april kan landmænd med vådområder ansøge om tilskud til jordfordeling. Pengene rækker til 500 hektar.

Lodsejere med jord i umiddelbar nærhed af et kommende vådområde eller lavbundsprojekt kan fra 1. april søge om tilskud til jordfordeling, så de kan få en forbedret deres arealers beliggenhed.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en faglig nyhed.

Ansøgninger behandles efter først-til-mølle princippet: Tilsagn eller afslag på ansøgningerne bliver givet i den rækkefølge, Landbrugsstyrelsen modtager dem.

I alt fire mio. kr.

Der er i alt afsat fire mio. kr. i 2018 til dækning af alle udgifter:

To mio. kr. til jordfordeling og to mio. kr. til køb af puljejord. Det giver mulighed for, at 500 hektar kan bytte hænder, skriver Landbrugsstyrelsen.

Pengene er afsat som led i aftalen om Naturpakken.

Hvem kan deltage?

Man kan få del i midlerne fra Naturpakkens jordfordelingsmidler, hvis man har arealer i nærheden af en kommende eller igangværende jordfordeling, der er rejst i forbindelse med et vådområde- eller lavbundsprojekt under Landdistriktsprogrammet.

Til hvert vådområde- eller lavbundsprojekt er der udarbejdet et såkaldt aktionsområde.

Inden for dette område kan arealer omlægges uden omkostninger til jordfordeling for lodsejerne. Kortet kan ses på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Mindst fire sammen

Ønsker man at bytte jord i aktionsområdet, skal man sammen med mindst tre andre interesserede lodsejere med jord inden for aktionsområdet sende en samlet skriftlig anmodning om en jordfordeling.

Det er et krav, at mindst én af de fire lodsejere har jord i selve projektområdet for vådområdet eller lavbundsprojektet.

Andre lodsejere med jord i aktionsområdet end de fire initiativtagere kan også omfattes af jordfordelingen, hvis de ønsker det.

Læs evt. mere om ansøgning og proceduren på lbst.dk

FAKTA

Jordfordeling er en proces, hvor et antal jordlodder inden for et afgrænset geografisk område købes, sælges og byttes samtidigt.

 

Formålet er at få jordlodderne til at ligge mere hensigtsmæssigt og på den måde opnå en bedre landbrugsmæssig udnyttelse.

 

Som en del af aftalen omkring Naturpakken blev der afsat midler i 2017 og 2018 til jordfordeling af nabojordene til en kommende eller igangværende jordfordeling.

 

I 2017 fik to projekter tilskud.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle