Landmænd og politikere vil sikre bedre natur, uden det går ud over landbruget

På et møde diskuterede landmænd og politikere, hvordan man både kunne tilgodese landbruget og naturen.

Ved et tirsdagsmøde, der var arrangeret af Frej, hos Patriotisk Selskab forsøgte cirka 30 landmænd sammen med Ida Auken (R) og Søren Gade (V) at komme med løsningsforslag til nogle af landbrugets udfordringer. 

En af udfordringerne var, at landbruget fylder 60 procent af Danmarks areal, hvilket kan være en udfordring for natur og miljø.

En af grupperne foreslog, at en løsning kunne være at inddrage noget af landbrugsjorden til naturområder. 

"Vi startede med at snakke om, om vi ville gå med til at have mindre jord, og det ville vi egentligt godt - men det skulle være på fair og økonomiske vilkår", lød det fra gruppen. 

"Det er vigtigt, at det er marginaljord, der skal tages ud, og ikke dyrkningssikker jord. Vi vil faktisk godt være med til det, hvis det bliver gjort ordentligt".

Det handler især om, at det skal foregå som et samarbejde frem for at komme ovenfra.  

foreslår pointsystem

Både landmænd og begge politikere så en udenlandsk model som løsning.

"Det kunne være med et engelsk pointsystem til natur, hvor man giver landmændene  handlemuligheder til at sige, hvad der er bedst for hans bedrift, i stedet for at hive noget ned over hovedet på ham", siger Ida Auken til Landbrugsavisen.dk.

Når landbrugsjord bliver defineret som § 3-område, går det nemlig ud over landmanden. 

"Der er ikke nogen kompensation. Der kunne man jo undersøge, hvis det er så vigtigt, at der er noget natur, om der kunne være et pointsystem eller kompensationssystem, som gjorde, at der kom flere smukke, dejlige § 3-områder. Men i øjeblikket er det sådan, at det gælder om at pløje hurtigst muligt for at undgå det", siger Søren Gade til landbrugsavisen.dk.

"Som samfund har vi lavet et system, der er så urimeligt. Det er sådan nogle ting, vi kunne kigge på og sørge for, at de områder, der bliver taget ud, er dem, der betyder mest for miljøet og for naturen. Så tror jeg, at vi kan komme et langt stykke hen ad vejen - og frivilligt", fortsætter han.

Han foreslår, at staten kan gå ind som jordformidler, hvis der skal rokeres meget rundt. 

Kommuniker det ud

Mødet sluttede med en fælles opsamling, hvor både Søren Gade og Ida Auken kom med deres egne synspunkter. 

"Jeg tror godt, at man man få byboerne til at sige, at de gerne vil have et stærkt landbrug i Danmark. Måske kræver det så, at de hører jer sige, at I rigtig gerne vil være i sameksistens med naturen omkring og passe på vandet", sagde Ida Auken til landmændene ved arrangementet. 

"At vi faktisk fandt ud af, at vi gerne vil i samme retning, tror jeg, kunne være rigtig gavnligt, og det kunne skabe stor tillid, hvis de hørte jer sidde og tale her", tilføjede hun. 

Både Ida Auken og Søren Gade sad med ved bordene, hvor de primært lyttede til landmændenes forslag, men de bidrog også med egne ideer. I alt besøgte Frej og de to politikere tre landboforeninger i løbet af dagen. 

"I dag har det været helt unaturligt for to politikere ikke at sige noget, og det skal vi heller ikke ved det næste besøg, og det er for at prøve at høre nogle ideer, som de har ude i landboforeningerne", siger Søren Gade til Landbrugsavisen.dk.

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle