Landmænd på Christiansborg: Miljøstyrelsen må give kommuner klar besked

Jyske landmænd og fagfolk fra Axelborg gik onsdag i dialog med Miljø- og fødevareudvalget om beskyttelse mod pesticider.

Århus Kommune går for vidt, når de udpeger pesticidfølsomme områder, hvor der kan stilles særligt skrappe krav til landmænd om brug af pesticider. Det mener landmænd i de udpegede områder og Landbrug & Fødevarer, der onsdag var til foretræde på Christiansborg hos Folketingets miljø- og fødevareudvalg.

Ifølge Torben Hansen, formand for L&F Planteavl er udpegningen en overraktion, som fejlagtigt er begrundet i pesticidfund i grundvandet.

»Pesticidfund beror primært på ulovlige midler eller midler, der ikke anvendes i landbruget, såsom f.eks. plænerens og altså ikke landbrugets nuværende brug,« siger han og tilføjer

»Der er kun et fund over grænseværdien, og det knytter sig til brug på en losseplads.«

L&F agter at lægge sag an mod Aarhus Kommune, fordi udpegningen får voldsomme konsekvenser for landmænd i området uden grund. De ser dog hellere at kommunen trækker sig.

»Vi finder, at det er helt urimeligt, at landmænd skal afvente endnu 4-5 år eller mere på en afgørelse i retssystemet. Allerede nu er det klart, at Århus Kommune vælger at tilsidesætte Miljøstyrelsens godkendelsesordning og handler uden konkret dokumentation,« siger Torben Hansen.

Stor mælkeproducent indgår 3F-overenskomst: Jeg har intet valg 12. december · 07:43

Usikkerhed

Christian G. Jensen, formand for Landboforeningen Kronjylland, er stærkt utilfreds med, at 219 landmænd med Aarhus Kommunes planer står med en stor usikkerhedsfaktor i forhold til deres bedrift. Usikkerheden får betydning for prisen på ejendomme og mulighed for fremtidige investeringer og bedrifternes udvikling, påpeger han.

»Det er ikke rimeligt. Når man har en stor svineproduktion kan man ikke bare blive økolog. Der er også planteavlere, der har måttet give op, og det fik vi også forklare udvalget,« siger han.

Pres Miljøstyrelsen

L&F opfordrer nu Miljø- og Fødevareudvalget til at presse på, så Miljøstyrelsen melder helt præcist ud til samtlige landets kommuner om beskyttelsesniveauet over for pesticider. Det vil sige, at de gør omfanget af godkendelsesordningen for pesticider helt klart for kommunerne og fastlægger, at godkendelsesordningen er fuldt ud dækkende med få undtagelser. Desuden mener de, at udvalget bør slå fast, at fund af gamle og nu forbudte sprøjtemidler ikke kan bruges som indikator for udvaskning af nye godkendte sprøjtemidler. Endelig understreget L&F, at kortlægningen af indsatsområder – for eksempel Nitratfølsomt Indsatsområde (NFI) - ikke i sig selv kan bruges som argument for at lave et generelt påbud og da slet ikke mod pesticider.

»Vi er ikke ude på at ødelægge grundvandet, og det gør vi heller ikke, for vi har et restriktivt godkendelsessystem. Vores budskab er, at udvalget skal sige det til kommunerne og bede dem om at bruge deres faglige viden og glemme deres valgkampfnidder om ikke at sprøjte,« siger Torben Hansen.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu