Landmænd skal løfte biodiversiteten med naturpleje

Landmænd mangler ofte viden om naturpleje, der både gavner egen økonomi og biodiversiteten. Det vil Seges lave om på.

Landmænd og naturplejere kan lære mere om, hvad gode forhold for sjældne og truede arter i den danske natur er.

Og nu er 25 landmænd netop startet på et nyt kursus fra Seges.

"Biodiversiteten er i krise, og landbruget kan risikere at blive pålagt restriktioner generelt i den forbindelse, derfor vil vi i Seges gerne være med til at højne biodiversiteten. Og jeg kan høre på deltagerne, at de i den grad efterlyser at få mere viden om sammenhængen mellem naturarealer, husdyr og biodiversitet, så vi har en stor forpligtelse til, at de kan få det", siger Heidi Buur Holbeck, naturchef i Seges.

Det allerførste kursus er skudt i gang, og kursisterne skal gennem faglige oplæg og erfaringsudvekslinger blive uddannede naturforvaltere.

De har besøgt naturplejearealer, der er nemme at holde, men de har også besøgt de sværere tilfælde, der kræver en del mere viden, støtte og planlægning.

En del af et større EU-projekt

Kurset fra Seges er lavet i et samarbejde med Naturstyrelsen og Nordjyllands Landbrugsskole via EU-projektet Landmanden som naturforvalter.

Formålet fra EU er at sikre naturen i Natura 2000 områderne, hvor sjældne og truede naturtyper, fugle, plante- og dyrearter skal bevares. Selvom landmændene har en egenbetaling til kurset, får det også støttekroner fra EU-projektets pulje.

Projektet løber frem til 2025, men Seges håber på at kunne køre kurset i naturforvaltning videre på egen hånd. Interessen er nemlig stor, siger Heidi Buur Holbeck.

"Landmænd og naturplejere går ofte rundt med mange spørgsmål om naturforvaltning alene. Deltagerne har allerede lavet en fælles Facebook-gruppe, hvor de kan udveksle erfaringer. Kurset kan derfor blive startskuddet til et landsdækkende netværk", siger naturchefen.

Udover at højne biodiversiteten på naturarealerne, kommer kursisterne også til at lære om indtjening, afsætning og andet økonomi. På den måde bliver det hele bundet sammen, så det kan bruges ude i virkeligheden.

Det første hold kursister afslutter forløbet til november, og næste år starter et nyt hold.

Faktaboks

Landmanden som naturforvalter

  • Det hører under LIFE-projektet, som EU yder støtte til, med målet om at Danmark kan gennemføre forpligtelser på miljø- og klimaområdet - herunder sikring af Natura 2000 områder.
  • LIFE IP Natureman er et integreret LIFE projekt, hvor der er krav om en holistisk tilgang, hvor der skal skabes sammenhæng til EUs vandrammedirektiv, klimastrategi og regional udvikling
  • Landmanden som naturforvalter har særligt fokus på at bevare og beskytte rigkær, kilder  og overdrev i 11 Natura 2000 områder i Himmerland og Midtjylland.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle