Ansatte i landbruget over 50 år vurderer deres arbejdsevne lavt

Der er bundkarakter til arbejdsevne hos ansatte i landbruget, når de selv skal vurdere, hvor godt det går med arbejdsevnen, efter de er fyldt 50 år. De overhales af en lang række andre jobs som dyrlæger, viser ny undersøgelse.

Kan du og dine kolleger holde til jobbet? Og hvad skal der til, for at du kan udføre det i flere år?

Ansatte på landbrug og gartnerier kan som mange andre erhvervsgrupper finde dem selv på en liste, hvor de er 6. nederst blandt 74 andre erhvervsgrupper. 

Resultatet er en del af det forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der hedder SeniorArbejdsLiv.

Projektet viser, at det især er jobgrupper med fysisk krævende arbejde eller en kombination af et hårdt fysisk og psykisk arbejde, der generelt set har den laveste arbejdsevne. 

Store udsving

Spørgsmålet til de i alt 14.000 medvirkende har været, hvordan man selv måler sin arbejdsevne, og undersøgelsen viser, at svarerne varierer meget på tværs af jobgrupper, når man spørger de +50-årige.

Dem, der er spurgt i gruppen Gartneri og Landbrug er ansatte, der har mindst 20 timer beskæftigelse i et af de to erhverv. Deltagerne er udtrukket via Danmarks Statistik, og 286 i denne gruppe har svaret. Det er anvendt statistiske vægte så det er repræsentativt, oplyser manden bag undersøgelsen Lars L. Andersen, der er professor på NFA og projektleder af  SeniorArbejdsLiv

Arbejdsevne handler både om balancen mellem fysiske og mentale krav i jobbet og den kapacitet, man som medarbejder har til at opfylde de krav.

Man kan ikke sammenligne med en tilsvarende undersøgelse, men de samme folk vil blive spurgt om 10 og 20 år for at se en udvikling i deres vurdering af arbejdsevnen til den tid. Men det fysisk hårde arbejde vil nok i højere grad præge svarene til den tid.

Blandt de jobgrupper, der vurderer arbejdsevnen højest, er i øvrigt kundeinformationsarbejdere, journaliser, farmaceuter, tandlæger og dyrlæger. Nederst på listen er pædagogmedhjælpere, frisører og kosmetologer. 

Balance 

Arbejdsevnen afhænger af, hvor store krav, der er i arbejdet, og hvilken kapacitet, medarbejderen har til at klare kravene. 

- Generelt falder den fysiske form og kapacitet med alderen. Vi mister nemlig en til to procent af vores muskelstyrke om året allerede fra vi er 40 år. Risikoen for kroniske sygdomme, som tapper på kræfterne, stiger også med alderen. Den mentale kapacitet falder ikke i samme grad med alderen, men der kan dog ske et fald i for eksempel evnen til hurtigt at lære nyt, mens der på den positive side kan ske en forbedring af erfaring og overblik, siger Lars L. Andersen.

Brug tekniske hjælpemidler

En god arbejdsevne kan være med til at forebygge sygefravær og førtidspension. Så kan man gøre noget for at øge arbejdsevnen?

Ifølge Lars L. Andersen er svaret ja; der er flere ting, man på arbejdspladsen kan gøre for at understøtte arbejdsevnen blandt medarbejderne, så de har mulighed for at få flere gode år på jobbet.

- Kravene kan eksempelvis tilpasses ved at organisere arbejdet godt eller bruge tekniske hjælpemidler, så en medarbejder med nedsat fysisk kapacitet fortsat kan klare arbejdet. Man kan også fremme medarbejderens fysiske kapacitet gennem småøvelser på arbejdspladsen, siger han.

Om undersøgelsen

Analysen er lavet på baggrund af data fra medarbejderundersøgelsen i forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv, der er er finansieret af TrygFonden. Analysen bygger på supplerende data fra rapporten ”Motiver, muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv i Danmark”. 

Deltagerne er blevet spurgt ”Hvor god synes du din nuværende arbejdsevne er?” og har herefter svaret med et tal fra 0 til 10, hvor 0 er ’Ude af stand til at arbejde’, og 10 er ’Bedste arbejdsevne nogensinde’. Herefter er der beregnet et vægtet gennemsnit på jobgruppe-niveau.

Der er anvendt statistiske vægte ift. alder, køn, uddannelse, region, herkomst, familietype, og familiens disponible indkomst, så resultaterne er repræsentative for målgrupperne i Danmark. Cirka 14.000 beskæftigede har svaret på spørgeskemaet i 2022.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle