Landmænds indtjening: 2018 hverken værre eller bedre end 2016

Landbrugets indtjening i 2018 er tilbage på niveauet fra før 2017, viser tal fra Danmarks Statistik.

Efter jubelåret 2017 blev det i 2018 hurtig barsk hverdag for dansk landbrug. Med tørkehøst og lave priser på svin, mælk og minkskind står året stærkt i hukommelsen hos alle landmænd. Regnsskabsstatistik fra Danmarks Statistik viser imidlertid, at 2018 ikke var værre end 2015 og 2016. Driftsresultatet faldt fra 2017 til 2018 med 0,8 mio. kr. til 0,2 mio. kr. i snit for de 9.545 heltidslandbrug. Det svarer til niveauet i 2015-2016. Så selv om det er væsentligt under niveauet i 2017, så skal man altså ikke længere tilbage end året før, for at finde tilsvarende dystre tal.

Svin kommer igen

Driftsresultatet for heltidsbedrifter med svin faldt med 2,2 mio. kr. fra rekordresultatet i 2017 til -0,3 mio. kr. i 2018.

Det dårlige resultat skyldes især to forhold: Først og fremmest manglende efterspørgsel efter smågrise i vigtige aftagerlande som følge af usikkerhed med afrikansk svinepest i Europa. Dertil kommer højere foderpriser og mindre eget foder til rådighed som følge af tørkehøsten.

Den bedste fjerdedel af svinebedrifterne formåede alligevel at lande et positivt driftsresultat på 1 mio. kr. Svinebedrifterne som helhed kommer imidlertid igen i 2019, hvor noteringen på svin og smågrise nærmer sig rekordniveauer. Det skyldes kraftig efterspørgsel efter svinekød fra Asien, hvor svinepesten er ude af kontrol, og dele af svinebestanden må slås ned.

Køer bedst i 2018

Selvom mælkeprisen faldt med fem pct. i 2018 og medførte fald i driftsresultatet til hhv. 0,70 mio. kr. for konventionelle og 0,65 mio. kr. for økologiske bedrifter, var mælkeproducenternes resultater bedre end for svineproducenter, pelsdyravlere og planteavlere.

Også efter ejeraflønning var der tale om positive resultater i gennemsnit for landmænd med køer.

Lidt ned for planter

For heltidsbedrifter med planteavl faldt driftsresultatet med 0,1 mio. kr. til 0,4 mio. kr. i 2018. Udbyttet i fx hvede faldt med 23 pct. men kompenseredes delvis af 15 pct. højere pris.

Pelsdyrbedrifterne lider

Uligevægt mellem udbud og efterspørgsel har de seneste tre år betydet magre resultater for pelsdyrbedrifterne.

2018 udgør med et driftsresultat på -0,9 mio. kr. et lavpunkt. Selv den bedste fjerdedel af pelsdyrbedrifterne målt på driftsresultat havde minus i 2018.

Auktionerne i første halvår 2019 tyder ikke på umiddelbar bedring, og i følge pelshuset Kopenhagen Fur falder den danske produktion i 2019 med 26 pct.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle