Landmand frifundet i gødningssag i Landsretten

Landbrug & Fødevarer glædes over markant sejr i Landsretten.

Vestre Landsret har i dag frifundet en landmand for en bødestraf, selvom han ikke overdækkede sin mødding med daglig tilførsel.

Retten fastslår, at landmanden handlede korrekt efter husdyrgødningsbekendtgørelsen samt, at myndigheder ikke kan skærpe reglerne i bekendtgørelsen via andre formuleringer i en vejledning.

"Det er en markant sejr for vores medlemmer og samtidig en klar besked til myndighederne om, at det er lovgivningen og ikke vejledninger, der regulerer krav til erhvervet", siger Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer antog sagen som en principsag i ankeinstansen i starten af året.

"Vi satte vores dygtige, tidligere kollega advokat Flemming Elbæk fra Haugaard Nielsen til at få tre landsdommere ord for den selvfølgelighed, at der altid skal være en klar hjemmel for at pålægge bødestraf. Det var der ikke i denne sag, afgjorde Vestre Landsret," siger Charlotte Bigum Lynæs.

Emneord

gødskning

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle