Landmand frifundet: Kunne ikke dømmes til at genskabe vandhul ud fra luftfoto

Et vandhul ved Dravedvej forsvandt i 1996, da den daværende lodsejer fyldte hullet. Mange år senere har Tønder Kommune krævet hullet genskabt. Den nuværende lodsejer er nu blevet frikendt i retten.

Historien om vandhullet starter i 1996, da den daværende lodsejer af en mark ved Dravedvej mellem Løgumkloster og Tønder besluttede at fylde et af vandhullerne på sin mark med materialet fra det andet.

Årsagen var, at det ene hul alligevel tørrede ud i sommermånederne. Det skriver JydskeVestkysten Tønder.

23 år efter har Tønder Kommune, på opfordring fra Naturstyrelsen, kigget på et gammelt luftfoto, hvor der kan ses to vandhuller. Det fik kommunen til at stille krav om, at den nuværende lodsejer genskabte vandhullet, der tilbage i 90'erne blev udpeget som et paragraf 3-område under naturbeskyttelsesloven.

Den nuværende lodsejer, landmand Harro Marquardsen, der også er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen LHN, nægtede dog at efterkomme kravet, hvorfor sagen endte i retten. Onsdag blev landmanden frifundet.

"Jeg er glad, ikke kun fordi jeg sparer bøden på 5.000 eller 10.000 kroner. Det er princippet. Det kunne være endt som en glidebane uden lige. Jeg håber at andre, der sidder i samme situation, kan bruge denne afgørelse til noget", siger Harro Marquardsen til JydskeVestkysten Tønder.

Det var især den tidligere lodsejers forklaring, der overbeviste retten om Harro Marquardsens uskyld.

Landboforeningen bakkede op

"Jeg mener, at det er en vigtig afgørelse, der bekræfter at man ikke kan dømme ud fra luftfoto i sådanne sager", skriver Jørgen Popp Petersen, formand for LHN's bestyrelse i en mail til landbrugsavisen. Han understreger også, at bestyrelsen tidligere har diskuteret sagen og bakket op om Harro Marquardsen.

Formanden kalder sagen for 'unødvendig' og 'urimelig', og mener ikke, at man skal ansvarliggøres for ting fra fortiden, som man ikke selv har haft noget med at gøre.

"Den nuværende ejer købte gården for fem år siden og i mellemtiden har der været endnu en ejer.
I løbet af de 23 år har kommunen formentlig gennemført flere miljøtilsyn samt også givet miljøgodkendelser ved produktions ændringer på ejendommen. Dette alt sammen uden bemærkninger fra kommunen om et sløjfet vandhul", uddyber han i sin henvendelse.

Landbrugsavisen har forsøgt at få en kommentar fra Harro Marquardsen, men det er ikke lykkedes endnu.

Faktaboks

Paragraf 3

  • Naturbeskyttelseslovens § 3 lyder: Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 kvadratmeter, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.
  • Naturbeskyttelseslovens § 74 siger: Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Tilsynsmyndigheden kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.
  • I den aktuelle sag fra Tønder Kommune er det pågældende vandhul/sø på 400 kvadratmeter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle