Landmand må vente på 2 mio. kr. i naturpleje-tilskud

Udvalgt til weekend: 4.700 naturplejere venter i uvished på lønnen for 2019. Professionel natur-plejer har vænnet sig til forsinkelsen.

4.700 landmænd, der plejer offentlige naturarealer med græssende kreaturer, kan fortsat ikke få oplyst, hvornår de har udsigt til at få udbetalt deres løn for 2019.

En af de største og dermed hårdest ramte, økolog Jens Christian Sørensen, Thy, plejer ca. 1.300 hektar for Naturstyrelsen. Han har små to mio. kroner til gode i naturpleje-tilskud. Men selv om tilskuddet udgør størstedelen af hans års-indkomst, ønsker han ikke at kritisere myndighederne.

"Det er svært at vænne sig til at vente på sine penge, og selvfølgelig koster det en renteudgift på adskillige tusind kroner. Men udbetalingerne er jo forsinket stort set hvert år, så jeg er begyndt at lægge budgettet efter, at jeg først får pengene 30. juni. Så er jeg på den sikre side", siger han.

"Jeg er såmænd sikker på, at de gør alt, hvad de kan i den styrelse. De kan ikke nå det hele med alle de støtteordninger og nye medarbejdere".

Andre naturplejere, LandbrugsAvisen har talt med, føler, at deres grænse er nået.

De er presset på deres likviditet på grund af de forsinkede udbetalinger og efterlyser politisk hjælp. De ønsker à conto forskudsudbetalinger, eller som minimum en koordinering mellem de to styrelser, så Naturstyrelsen først opkræver forpagtningsafgifter, når Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddene til naturplejen.

Det gælder Mette Guhle, Dianalund, og Henrik Skafte, Havdrup, begge Sjælland.

Dialog på fjerde uge

Landbrugsstyrelsen oplyste 7. januar, at udbetalingerne af tilskud til naturpleje for 2019 først indledes "til foråret".

Den information er ikke blevet mere præcis nu seks uger senere. Nu vil styrelsen kun bekræfte, at alle tilskud ventes udbetalt »"senest 30. juni".

Det er fire uger siden, Naturstyrelsen oplyste, at man på grund af forsinkelserne i Landbrugsstyrelsen var ved at undersøge, om fristen for at betale forpagtningsafgifter kunne udskydes ekstraordinært. Sagen er fortsat ikke afklaret - de to styrelser er på fjerde uge »i dialog« om sagen.

Samtidig er udbetalingerne af økologiske arealtilskud stort set gået i stå siden nytår.

Det afviser styrelsen ganske vist. Her oplyser man, at der er udbetalt til »6 af 10 landmænd med økologitilsagn«. Det svarer til ca. 1.980 økologer.

Styrelsen oplyste selv 7. januar, at man havde udbetalt til ca. 1.900 økologer af i alt ca 3.300. Så kan man selv vurdere, om det er fremdrift eller stilstand.

Politisk pres

Landbrug & Fødevarer har rejst sagen i et brev til fødevareminister Mogens Jensen. Her opfordrer viceformand Lone Andersen til, at Landbrugsstyrelsen etablerer et system, der kan levere à conto forskud til landmænd, der må vente på pga. af IT-problemer.

"Samfundet efterspørger mere natur og biodiversitet, og vi ved, der er landmænd, som gerne vil levere. Det nytter ikke, at vilkårene for dem kompliceres unødigt af forsinkede udbetalinger".

Også Erling Bonnesen, landbrugsordfører for Venstre, er gået ind i sagen.

På baggrund af LandbrugsAvisens artikler har han stillet en række kritiske spørgsmål til fødevareministeren.

Faktaboks

4.700 naturplejere venter på lønnen

  • Ca. 4.700 naturplejere har endnu ikke fået udbetalt deres tilskud til naturpleje for 2019.
  • Landbrugsstyrelsen kan ikke oplyse, hvornår det sker. Kun »senest 30. juni 2020«.
  • Naturplejerne skal tilsammen have udbetalt ca. 140 mio. kroner.
  • Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen er på fjerde uge ’i dialog’ om udsættelse af betalingsfrist på forpagtningsafgifter. Kilde: Landbrugsstyrelsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle