Landmand om sin frifindelse: Vigtigt for hele landbruget

Thomas Graugaard er glad for, at en ny husdyrbrugslov har gjort det nemmere at være landmand - og har sikret ham frifindelse i hans overproduktionssag.

Svineproducent Thomas Graugaard, Varshøjgaard i Vestjylland, har svært ved at forstå, at han i det hele taget fik en sag om overproduktion mod sig.

Men med frifindelsen, han onsdag fik ved Vestre Landsret, er han lettet og glad: Ikke bare på egne vegne, men også på andre landmænds vegne.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at denne dom får ret stor betydning ude i det danske land”, siger Thomas Graugaard, der henviser til, at dommen også kan få relevans for andre landmænd med verserende overproduktionssager.

”Jeg har talt med min miljøkonsulent, der fortæller, at dette er noget, man snakker om både hos landbrugsrådgivningerne og i kommunerne.”

Ny lov reddede ham

Det er den nye husdyrbruglov, som trådte i kraft 1. august, som har sikret frifindelse. Efter dansk ret kan man ikke idømmes, hvis ny lovgivning har ændret synet på strafbarheden af en handling. Og den nye husdyrlovgivning er et nybrud med miljøregimet. I stedet for at kigge på antal kg producerede dyr, så arbejder husdyrlovgivningen nu med miljøbelastningen.

”Jeg synes, at det på alle måder er rigtig fint med den nye lov. Den gamle måde at håndtere det på var alt for stift. Det er meget bedre, at vi producerer flere grise med den samme miljøbelastning. Det blev vi ikke tilgodeset i forhold til før. Nu er det sådan, at hvis du er dygtig til det, du gør, så har du bredere beføjelser. Og så er den nye lovgivning meget mindre bureaukratisk, og det er rigtig godt, for vi er rigeligt reguleret i forvejen”, siger landmanden.

Mange lokationer - overproduktion på én

Han har en svineproduktion i dag med 1100 søer, der er placeret på to forskellige ejendomme. De 40.000 slagtesvin opfedes på ni forskellige ejendomme.

Det var på én af disse ejendomme, hvor Thomas Graugaard blev politianmeldt for to år siden. Thomas Graugaard lejede for knap syv år siden stalden af en gårdejer. Som forpagter undersøgte han, hvor man slagtesvin, han kunne producere. Produktionstilladelsen havde gårdejeren fået tilbage i 1992, hvor miljølovgivningen var anderledes.

Svaret var over 200 dyreenheder. Det omregnede Thomas Graugaard til 7800 slagtesvin.

De første år gik alt godt, beretter Thomas Graugaard. Kommunen førte også tilsyn med ejendommen i 2011 og 2012, fortæller Thomas Graugaard. Hvert år lavede han gødningsregnskab for kommunen som vanligt.

”I 2011 og -12 hører ikke noget fra kommunen, så jeg går ud fra, at tingene må være i orden. Det viser sig sidenhen, at de administrativt har gjort nogle fejl, så de ikke har informeret mig om, hvad der er ved at ske. For ellers, så ville jeg allerede i 2011 have tilpasset antal grise”, siger Thomas Graugaard.

Ifølge kommunen har de allerede tidligere under et tilsyn hos gårdejeren givet udtryk for, at antallet af dyreenheder bør justeres. Det har Thomas Graugaard dog intet hørt om.

Han producerer 7800 slagtesvin årligt, og kommunen mener, at tilladelsen fra 1992 kun i dag burde give tilladelse til 6800 grise. Kommunen regnede ikke i antal dyreenheder, men i kg gris, der produceres.

Fik ny godkendelse

Thomas Graugaard begynder at sænke produktionen og begynder samtidig på at få lavet ansøgning om ny miljøgodkendelse. Den indsender han i januar 2015.

”I april bliver jeg ringet op af politiet, der siger, at jeg er politianmeldt i sagen. Det er jeg noget overrasket over, fordi vi har ansøgt om ny miljøgodkendelse, og jeg synes jo også, at de har klokket godt og grundigt rundt i deres ting, så at de kunne føle sig berettiget til at indgive en politianmeldelse, det stødte mig. Desuden mener jeg, at de ikke har hjemmel til det. I 1992 fik man en byggetilladelse, ikke en miljøgodkendelse, og jeg mente, at de ikke havde ret til ved et tilfældigt tilsyn at sige, hvad de opfatter som produktionsstørrelse. Det var et hovedargument fra min side”, siger han.

Trods møder med borgmester, udvalgsformand og embedsmænd får han ikke held til at få trukket politianmeldelsen. Han vurderer selv, at det skyldes den procentmæssige overskridelse, som kommunen ikke mener, de kan sidde overhørig.

Sideløbende får han i 2015 den nye miljøgodkendelse godkendt, så han igen kan producere 7800 slagtesvin årligt på ejendommen.

”Så nu producerer jeg bare, som jeg altid har gjort. Så her og nu er billedet, at der ikke er nogle ændringer,” siger han.

Dog slipper han for bøden på 60.000 kr., konfiskation på 240.000 kr., og myndighederne må samtidig betale sagsomkostningerne.

”Jeg er rigtig, rigtig glad for at sagen faldt. Jeg mener selv, jeg havde gode argumenter i sagen – at kommunen begik administrative fejl og ikke havde hjemmel til at sænke produktionen, men det er så ikke prøvet ved Vestre Landsret, men for dansk landbrug mener jeg også, at det er mere vigtigt, at den falder på den baggrund, som den gjorde.”

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle