Landmand opfordrer til at støtte borgerforslag mod Baltic Pipe

Forudsætningerne for Baltic Pipe har ændret sig: Fynsk landmand håber på opbakning til borgerforslag om at annullere beslutningen om den store gasrørledning, der strider mod regeringens klimapolitik.

Svend Demant Møller, landmand fra Middelfart, har ikke opgivet håbet om at få sat en stopper for den omdiskuterede gasrørledning Baltic Pipe, som skal graves ned i et bælte tværs gennem den sydlige del af Danmark for at fragte naturgas fra de norske gasfelter til Polen.

”Regeringen har vedtaget en ny Klimalov og vi fået en helt anden politisk, energi- og klimamæssig dagsorden siden beslutningen om Baltic Pipe blev truffet for to år siden”, siger Svend Møller.

Han henviser til, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget står bag den nye klimalov, som forpligter Danmark til at være klimaneutral i 2050. Der er også enighed om, at vi skal gå fra kul og gas til grøn energi.

"Det harmonerer ikke med Baltic Pipe-projektet. Så regeringen kan med god samvittighed ændre den beslutning”.

BLIVER SELV BERØRT

Svend Demant Møller er selv en af de landmænd, der bliver hårdt ramt af grave- og entreprenørarbejdet i forbindelse med Baltic Pipe.

Energinets plan er bl.a. at etablere en ventilstation på 1.500 m2 på hans jord og desuden lægge gasrør ned på en 2,4 km lang strækning.

Svend Møller frygter, at gasrørledningen vil forringe værdien af hans landbrug og spolere hans fremtidige muligheder for at udvide bedriften. Han er langt fra tilfreds med de betingelser, Energinet har tilbudt.

HELT TIL GRIN

Energinet ønsker bl.a. kun at ekspropriere de 1.500 m2 til ventilstationen, mens arealet langs rørledningen pålægges en deklaration, som begrænser hans drift.

”De gør, som de har lyst til og har tilbudt mig 200 kr. pr. m2 – i alt 30.000 i erstatning for ekspropriationen af de 1.500 m2 til ventilstationen. Det er helt til grin”, siger Svend Møller.

”Hvis jeg skulle have solgt arealet som byggegrund havde jeg ikke gjort det for under en million”.

SAVNER OPBAKNING

Svend Møller undrer sig over, at der er blevet stille omkring Baltic Pipe-projektet, som 12 landbrugsforeninger tidligere har arbejdet med for at sikre landmændene ordentlige forhold. Nu hører han ikke mere.

”Det her projekt går først og fremmest ud over landmænd. Hvorfor er der ikke en landboformand, der hjælper os til rette? Og hvor er Danmarks Naturfredningsforening henne i den her sag? De går ind for at begrænse, at vi henter olie og gas fra Nordsøen, men i sagen om Baltic Pipe hører man ikke noget fra dem”.

STØT BORGERFORSLAG

Svend Demant Møller håber nu som en sidste redningskrans, at de mange landmænd, der som han selv er dybt frustrerede over Baltic Pipe-projektet, vil støtte et borgerforslag om at annullere Baltic Pipe-projektet.

Borgerforslaget er oprettet af en kreds af modstandere af projektet 5. maj 2020.

Godt 6.000 har indtil videre støttet forslaget, som kan ses på borgerforslag.dk – her kan man også se, hvordan man rent praktisk kan tilkendegive sin støtte.

”Det er ganske let og enkelt,”, siger Svend Demant Møller.

Han håber, forslaget kan samle de 50.000 underskrifter, som er nødvendige for, at det kan blive fremsat i Folketinget.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle