Landmand såede MFO-afgrøder efter reglerne: Står til at miste 70.000 kr.

Landmand Peter Eliassen fra Thy fik en maskinstation med specialudstyr til at så to forskellige MFO-afgrøder i god tid op til skæringsdatoen. Men fordi fremspiringen ikke var god for den ene halvdel, underkendte Landbrugsstyrelsen størstedelen.

På grund af dårlige forhold på de omkringliggende marker, var landmand Peter Eliassen fra Hassens ved Thy sidste år nødsaget til at så en større mængde MFO-efterafgrøder på en umoden hvedemark.

Til det fik han en hånd af en maskinstation, der ved hjælp af specialudstyr fik styr på såningen af henholdsvis olieræddike og honningurt.

Såningen blev gjort ti dage inden såfristens udløb den 20. august, men i slutningen af september fik han besøg af en kontrol, der underkendte en række MFO-afgrødearealer.

Det skyldes, at honningurten ikke spirede ordentligt pånær langs forskellige læhegn. Derved var det kun en enkelt af de påkrævede to afgrøder, der spirede, som de skulle.

Konsekvensen blev et træk på to tredjedele af det areal, der ligger til grund for den grønne støtte.

”Jeg synes virkelig, det er uretfærdigt, at vi får trukket støtten, når vi har gjort alt, hvad vi kunne for at leve op til reglerne”, siger Peter Eliassen til landbrugsavisen.dk.

Han har nu indgivet en klage på baggrund af hændelsen.

”Det drejer sig samlet set om godt 70.000 kr., men det er ikke længere pengene, det handler om. Det er princippet, jeg har fokus på”, siger han.

Har sået til punkt og prikke

Maria Østergaard, der er chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, har bidraget med væsentlige argumenter i den konkrete sag.

”Det centrale er, set med vores øjne, at Peter Eliassen har gjort alt, hvad der stod i hans magt, for at få sået efterafgrøderne rettidigt og på en fagligt forsvarlig måde. Derfor har han til punkt og prikke fulgt EU-reglernes krav om, at MFO-efterafgrøderne skal etableres ved udsåning af en blanding af efterafgrødearter”, siger Maria Østergaard.

Det er ifølge både BL og L&F evident, at kriteriet i forordningerne er udsåningen, og det samme gælder i de nationale regler. Men i Danmark vurderer man altså fremspiringen på trods af, at dette kriterie ikke fremgår af de danske regler, forklarer chefjurist i Bæredygtigt Landbrug Nikolaj Schulz i en meddelelse.

”Den danske kontrol er helt ude af trit med EU-reglerne, EU-Domstolens praksis og sådan set også de danske regler”, siger Nikolaj Schulz.

Meget prekær sag

”EU-reglerne bygger på, at det er et krav, at landmanden handler ansvarspådragende, dvs. med forsæt eller uagtsomt. Alligevel gør man jo ansvaret for fremspiringen til et slags objektivt ansvar i denne sag. I virkeligheden kan man jo ikke engang snakke om ansvar, fordi fremspiringen reelt er an act of God, og landmanden kan jo altså ikke gøres ansvarlig for Guds handlinger”.

Ifølge chefjuristen er sagen endnu mere prekær end som så, fordi det ikke er Peter Eliassen selv, som har stået for udsåningen, men derimod maskinstationen.

Dette har væsentlig betydning, fordi EU-Domstolen i C-396/12 fra 27. februar 2014 har truffet afgørelse vedr. en hollandsk landmand, som fik reduceret sin landbrugsstøtte, fordi maskinstationen havde spredt gødning på en ulovlig måde.

Landmanden fik dengang medhold i, at såfremt en landmand skal kunne trækkes i landbrugsstøtte, gælder der et krav om, at landmanden har handlet med forsæt eller uagtsomt.

Derudover slår dommen fast, at i det omfang, at landmanden giver korrekte anvisninger, fører tilstrækkeligt tilsyn og giver rette instrukser, kan landmanden heller ikke få et støttetræk for tredjemands ansvarspådragende handlinger.

”Maskinstationen ved godt, hvordan man skal udså MFO-efterafgrøder, og der er så vidt ses heller ikke grund til at tro, at udsåning er sket fagligt forkert. Derfor er det helt klart, at landmanden uanset maskinstationens ansvar ikke kan gøres ansvarlig for den manglende fremspiring,” siger Nikolaj Schultz.

”Myndighederne har mere travlt med at udarbejde regler, der kan kontrollere formålet, fremfor at udarbejde regler, der faktisk er egnet til at opnå formålet på en fornuftig og proportional måde. Det er helt klart, at Landbrugsstyrelsen straks bør opgive den ulovlige praksis”.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle